ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 06.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На шести декември                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2749 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.02 часа се явиха:

 

Жалбоподателката К.А.С.-И. не се явява, редовно уведомена. За нея- адвокат П..

Ответникът В.С.- полицейски инспектор в сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Бургас не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен.

Заинтересованата страна К.Т.И. се явява лично.

 

Адвокат П.: Да се даде ход на делото.

Заинтересованата страна И.: Да се даде ход на делото. Не възразявам за неспазения срок за призоваване.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо от сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Бургас, с приложено към него удостоверение рег.№ 251000-27526/29.11.2017г., издадено от началника на сектор „Човешки ресурси“ при ОД МВР Бургас.

 

Адвокат П.: Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Заинтересованата страна И.: Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ намира за относимо към предмета на спора представеното от ответната страна писмено доказателство и счита, че същото следва да бъде приобщено към доказателствения материал. Ето защо и с оглед изявлението на пълномощника на страната, като счете делото за изяснено от фактическа страна,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА удостоверение с рег. №251000-27526/29.11.2017г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат П.: Считам, че на основанията, които сме изложили в уточняващата жалба, следва да бъде отменена изцяло заповедта за налагане на ПАМ на инспектор С.. Моля да ми бъде даден срок за писмени бележки. Не претендираме разноски.

Заинтересованата страна И.: Майка ми главно ползва колата, но в деня, когато се случи това, приятели ми се обадиха и трябваше да я ползвам. Аз съм лишен от книжка, но понеже майка ми използва колата хем да ходи на работа, а и дядо ми е болен, тя ходи по болници и при лекари, и за там и́ трябва кола. Когато се качих в колата не знаех, идеята е, че не съм правил нищо грешно и оспорвам констатациите от проверката. Моля да се отмени заповедта.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане, определи на пълномощника на страната 7-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: