ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 20.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети юни                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 273 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:56 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Астрея“ ООД, редовно призован, не изпраща представител.

Жалбоподателите М.А.М., Д.Н.М. и Р.Н.М., редовно призовани, не се явяват и не изпращат представител.

За ответника директор „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ (СИРР) при Община Бургас, се явява юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Заинтересована страна Б.С.Т., В.М.М., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

За заинтересованите страни „ЕНЕРДЖИ ГРУП 78“ ЕООД и „РИСК ИНЖИНЕРИНГ 78“ ЕООД, не се явява представител.

Не се явява вещото лице К.М..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.– Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото с писмо вх.№ 4921 от 16.05.2017г. от жалбоподателя „Астрея“ ООД е направено уточнение във връзка с наименованието на дружеството, като е представено в тази връзка решение на Бургаски окръжен съд, с което търговското дружество „Бургаска лизингова и кредитна компания“ ООД е преименувано на „Астрея“ ООД.

Освен това, с молбата е направено доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза и са формулирани 12 въпроси към нея.

Съдът с определение от 16.06.2017г. допусна извършването на съдебно-техническа експертиза, като освен тези въпроси, формулира още два въпроса.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Нямам доказателствени искания на този етап.

Моля да ми предоставите възможност, след като се запозная с молбата на жалбоподателя, с която е поискано назначаването на съдебно-техническа експертиза, да изразя становище.

 

Съдът счита, че следва да даде възможност на вещото лице да изготви заключението, както и да се предостави възможност на ответника да изрази становище по молбата на жалбоподателя „Астрея“ ООД, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност процесуалния представител на ответника в 14 дневен срок да изрази становище по молбата, с която са формулирани въпросите към съдебно-техническа експертиза.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.10.2017г. от 11.00ч.,  за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се уведоми вещото лице за новата дата на заседанието.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: