О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 363

 

гр.Бургас , 6.02.2015г.

 

Административен съд  гр. Бургас, четвърти състав, в закрито съдебно заседание на шести февруари две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                       СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №273 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба, подадена от К.Г.Д. против Окръжна прокуратура гр. Бургас, с която на осн. чл. 2 от ЗОДОВ, се претендира присъждане на обезщетение в размер на 90 000лв.

Ищецът твърди, че за периода 17.03.2014г.- 07. 07.2014г. е претъпял „травми касаещи физическото и психическото здраве“, вследствие на бездействие и актове на Окръжния прокурор на Окръжна прокуратура гр. Бургас, „във връзка неизпълнение на чл. 448 НПК“.

Съдът намира, че компетентен да разгледа и реши повдигнатия с исковата молба,  спор е Окръжен съд град Бургас по аргумент на чл. 1 ал.2 и чл. 7 от ЗАДОВ.

Затова, настоящото производство следва да се прекрати, а исковата молба да се изпрати по подсъдност на Окръжен съд град Бургас.

Ето защо и на осн. чл. 133 ал.1 и чл. 135 ал.2 АПК, ІV състав на Административен съд гр. Бургас,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

Изпраща искова молба, подадена от К.Г.Д. против Окръжна прокуратура гр. Бургас, с която на осн. чл. 2 от ЗОДОВ, се претендира присъждане на обезщетение в размер на 90 000лв на Окръжен съд град Бургас по компетентност.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 273/2015г., по описа на Административен съд Бургас.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се изпрати на ищеца.

 

 

СЪДИЯ: