ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 29.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХХІ-ви административен  състав       

На двадесет и девети октомври              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                       СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН БЕЛЕВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Белев

Административно  дело номер 2730 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 09:45 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Д.А., редовно призован, явява се лично и с адвокат Р.И.от АК – гр. Бургас, който представя пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ Началник група „АНД“ ОПТП „Профилактика“ и ПОВ в сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Явява се свидетелят К.Т.В.на длъжност младши контрольор към Областна дирекция на МВР – Бургас, сектор „Пътна полиция“.

 

Становище по хода на делото:

АДВ. И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА делото съгласно изготвения от съдията-докладчик проект.

 

АДВ. И.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада. Водим допуснатия до разпит свидетел.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото приложените документи.

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, на който снема самоличност както следва:

Р.Н.З.– ** г., български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, недипломиран, приятел съм с жалбоподателя.

 

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ ЗАМЯРКОВ НА ВЪПРОСИ НА АДВ. И.: Не помня точната дата, но мисля, че беше през месец юли, средата. Беше през седмицата. Бях на заведение с бившата ми вече приятелка, в късния следобед, в кв. К., на едно заведение „дървеното”, като не знам как му е името. То се намира на пътя към плажа, отляво. Там има един кладенец и до него е заведението.  Заведението беше закрито. Лятото го отварят. Не е капан. Бях там. И. също беше там с неговата приятелка. Не бяхме в една компания. И двамата сме от с. М.. Ние се поздравихме. Когато ме видя И., ми каза да му прибера колата и аз му обещах да я прибера. Колата му е джип „Нисан“. Не знам номера му. Той ми каза къде е паркирана колата - отпред заведението, на 30 метра, на пясъка. Аз му обещах, че ще я прибера, за да може той да пие. Бях се уговорил да взема един наш познат – В., който да кара неговата кола, за да се приберем. Към 23.00 ч. и нещо, а може би около 24.00 часа, И. ми звънна и ме пита дали ще дойда. Аз му казах, че чакам В. и когато дойде той, заедно ще се прибираме. Извика ме за шофьор на другата кола. Моята кола е джип. Не бяхме се разбрали кой коя кола ще кара. След 10 минути И. ми звънна и ме пита: „Какво става?“. Казах му, че чакам още В. и когато дойде, ще отидем при него. Тогава той ми каза да не чакам В., поради това, че са дошли полицаи и са му свалили номерата на джипа.

Аз отидох на място при джипа „Нисан“. И. стоеше пред джипа. Имаше две патрулки и едни катаджии, които бяха му написали почти акта. И. си взе акта и си тръгна.

Колата не беше на пътя. Там беше пясък. Джипът е стар. Мисля, че не се заключва. Ключовете на джипа „Нисан“ бяха в мен, защото щях да карам аз колата. И. се подписа и му дадоха акта. Аз го прибрах към с. М.

АДВ. И.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

 Поради изчерпване на въпросите, свидетелят беше освободен.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Вангелов, на който снема самоличност както следва:

К.Т.В.– ** години, български гражданин, женен, неосъждан, средно образование, на длъжност младши автоконтрольор в МЗ „Сигма“ към сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Бургас.

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Не си спомням конкретно за този случай подробности. Спомням си, че ходихме на такъв случай на посочената дата, в кв. К. до едно заведение, намиращо се до плажа.

Джипът „Нисан” беше паркиран извън улицата, върху един пясък, който се ползва за черен паркинг. Аз не съм констатирал движението на лицето с превозното средство, тъй като колегите са направили това. Мен ме извикаха по-късно, за да съставя акта. Не съм очевидец.

 

АДВ. И.: Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът счита, че не следва да се приключи събирането на доказателства, тъй като делото не е изяснено от фактическа страна. Събрани са данни, че е имало очевидци, които не са били посочени от административния орган, но следва един от тях да бъде разпитан от съда.

Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА административния орган да посочи в 3-дневен срок от съобщението трите имена и адрес за призоваване на длъжностното лице, което е станало непосредствен очевидец на обстоятелствата, които са дали основание за налагане на оспорената принудителна административна мярка.

УКАЗВА на административния орган, че при неизпълнение на горното задължение, ще му бъде наложена глоба.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.11.2018 г. от  09.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:08 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: