ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 21.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и първи април                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 272 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:41часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Д.П., редовно уведомена, не се явява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Д.П.-П., редовно уведомена, се явява лично и с адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Созопол, редовно призован, се явява адвокат Й., с пълномощно от днес.

 

Явява се вещото лице инж. С.Б..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл. 199 ГПК заключение на изготвената съдебно-техническа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на изготвената съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК:

С.Г.Б. – 65 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Д.: В констативно-съобразителната част на заключението си заявявате, че според Вас двата обекта – сградата за сезонно обитаване и пристройката, са строени по едно и също време, но с отделна конструкция. На база на какво правите този извод, защото житейски и логически два обекта да се строят отделно?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Те са строени по едно и също време, но вторият обект – пристройката в случая, мисля че е правен след като е направен първият етаж, тъй като покривът на пристройката, който представлява тераса за втори етаж, направила съм една снимка каква е връзката между двете плочи, всъщност плочата на терасата възсяда плочата между първия и втори етаж на сезонната постройка. Това се вижда на снимка № 10 към заключението. Там, където е колоната, се вижда едната плоча и върху нея идва втората. Другото, което ме кара да мисля, че е правена след първия етаж, са самите колони, които се виждат на снимка № 11. Те не са в самия зид, който продължава до сезонната постройка, а е направен зидът и пред него е направена самата колона. Вижда се как е направена самата греда над нея и тъй като няма никъде откъде да видя, няма строителни книжа и проект, включително и на сезонната постройка, не открих такива. Констатациите ми са само от огледа. Това ме кара да мисля, че тази конструкция на постройката представяла отделна конструкция. Възможно е да е била изпълнена само носеща конструкция – колони, греди и плоча, после да са направени само оградните стени с отворите за дограмата, но това е само някаква хипотеза. Казвам двата възможни варианта – или всичко е изпълнено наведнъж, или първо носещата конструкция и след това е изпълнено останалото, но във всички случаи плочата, която представлява тераса и в същото време покрив на пристройката, е направена преди изпълнение на втория етаж. Имам предвид пак това, че двете плочи са една върху друга, поне това, което виждам, пак отивам на снимка № 10. На снимка № 9 се вижда и стълбището.

АДВОКАТ Д.: Изцяло ли сега съществуващата тераса според Вас е покрив на т. нар. пристройка, като имате предвид терасата, която сте видели със същите очертания, която излиза и извън тази пристройка, също така разпределението на втори етаж и нивото на пода на втори етаж и тази тераса, която в момента се ползва?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Широката част на терасата представлява покрив на пристройката. Вижда се добре на снимката на първа страница на заключението.

АДВОКАТ Й.: Бихте ли показали точно коя част?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Да, показвам (показва на страните и съда на снимките, приложени към заключението). Ето широката част, ето тясната част, която излиза отпред. Още на една снимка има, където давам входа. На снимка № 5 се вижда добре вратата. Всъщност пред вратата напред излиза тясната част на терасата.

АДВОКАТ Д.: Тясната част на терасата съществувала ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Не бих могла да кажа, защото няма проекти. Достатъчен е фактът, че е оставена врата на втория етаж, което говори, че са правени заедно. Има врата, от която се излиза от терасата на втори етаж, така че те са правени по едно време, пак казвам, но малко след първия етаж – прави се първи и веднага се прави пристройката.

АДВОКАТ Д.: Тази по-тясна част да разбирам ли, че е с отделна плоча?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Не е с отделна плоча, тя е към пристройката.

АДВОКАТ Д.: Как е закрепена конструктивно?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: По същия начин – тази плоча, която стъпва върху колоната, първата плоча, която се вижда на снимка № 10, тя продължава и навън. Това е междинната плоча. Тази плоча, която е на колоната излиза и навън и върви до края на малката тераса и долу се вижда чупката.

АДВОКАТ Д.: На тази снимка от 2000 г. бихте ли показали къде е тази врата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Възможно е да е имало като тераса на къщата, но няма проекти, няма как да го видя. Друго, което прави впечатление на снимките, на тях се вижда по-широка врата. Тук е правено преграждане, вратата е голяма, двойна, а сега е единична – 90 см.

АДВОКАТ Д.: Възможно ли е тази тераса конструктивно да е била част от плочата на първия етаж?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: На въпроса, както е зададен, не мога да отговоря конкретно и точно. Това е хипотетично – възможно е, и е възможно и да не е. Може да е било изпълнено заедно с другата тераса, но е възможно да е правена цялата тераса после с това подпиране.

АДВОКАТ Д.: С оглед последното Ви изявление, че има възможност тази тераса да е част от плочата и във връзка с отговора на въпроса, че двете плочи са отделни и премахването на едната по никакъв начин няма да засегне конструкцията на другите, категоричен ли е този извод?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: По принцип, когато се конструира една плоча, тя се подпира на колоните и от другата страна, където е сградата, тя стъпва върху плочата. Оразмеряването няма как да го видя как е предвидено и как го е сметнал конструкторът, но по принцип трябва половината железа да спират в зида и половината железа да влизат навътре, като двете плочи са съвсем отделни в конструктивен случай. Имам предвид това, което виждам на снимка № 10 – колоната и връзката между колоните, и мога да направя това предположение, но пак казвам колоната, стъпва едната плоча, върху нея стъпва втората плоча, така че тази втората плоча, която стъпва върху гредите, които са извън сградата, това виждам на място, но как е направено, конструктивните варианти са много и ако е изпълнена като цяла плоча, тогава изобщо не пречи премахването на пристройката на основната къща, на сезонната постройка, защото се реже, тя е носеща, само носи това и когато се изреже и се махне, остава цялата конструкция на сезонната постройка.

АДВОКАТ Д.: Ако част от тази тераса представлява част от плочата на първи етаж, премахването изцяло ще засегне или не конструкцията на сграда?

АДВОКАТ Й.: До кога едни и същи въпроси ще се задават! Стига с Вашето шиканиране!

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Аз, за да отговаря, трябва да рисувам и да обясня по чертеж.

Колони, греда, отдолу зид, плочата, железата на плочата влизат в тази греда. Ако е изпълнена като обща конструкция, значи гредата е по средата.  Няма да я засегне конструктивно. Ако е смятана като отделна плоча, не говорим за нищо, единствено от което съдя е този възел, който е над колоната. Не мога да бъда категорична, щом нямам проекти.

АДВОКАТ Д.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ Й.: Кажете конкретно намерихте ли строителни книжа, както за пристройката, така и за съответната лятна кухня?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Не намерих никакви книжа. Разрешение за строеж има само за сезонната постройка, но няма одобрени проекти.

АДВОКАТ Й.: Искам да питам има ли отразявания, тъй като няма ОУП за гр. Созопол, има ли отразяване в ПУП на съответната постройка и лятна кухня?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Отразена е постройката, има извадка във връзка с едно друго разрешение за строеж в плана на новообразуваните имоти на новото селище в случая и има я в кадастралната карта. Това са двете места.

АДВОКАТ Й.: Строително разрешение има ли за постройката?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Само за сезонната постройка, но без одобрени проекти.

АДВОКАТ Й.: В тази връзка ще попитам и следващия въпрос. Видях на снимковия материал има изградени прозорци. Те на имотната граница ли са?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Да, на имотната граница и съм го описала подробно в отговора на последния въпрос с цитати от закона.

АДВОКАТ Й.: Случайно да открихте съгласие на съседи по принцип?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: По документите  по делото няма одобрения. Съседите ги нямаше на огледа, разбрах, че живеят в чужбина.

АДВОКАТ Й.: Аз нямам повече въпроси.

АДВОКАТ Д.: Оспорвам заключението в частта, в която вещото лице заявява по категоричен начин, че няма да се засегне конструкцията на сезонната постройка, която е законно построена. Липсата на проекти не навежда на незаконосъобразност. Такива са посочени в разрешението за строеж, което е предоставено от общинската администрация и имаме писмо от нея, че архивите не съхраняват проекти, за което ние няма как да бъдем отговорни.

АДВОКАТ Й.: Нямам възражение, моля да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме заключението като компетентно и безпристрастно изготвено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на изготвената съдебно-техническа експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение, в размер на 400 лева съгласно представената справка-декларация, 300 лева от които, платими от внесения депозит,  останалите 100 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок по сметка на Административен съд Бургас, като в същия срок следва да бъде представено доказателство за внесения депозит.

 

АДВОКАТ Д.: Представям и моля да приемете като доказателство по делото писмото от общинска администрация, че не съхраняват проекти.

АДВОКАТ Й.: Ще Ви моля само да имате предвид и да укажете, че тежестта на доказване не е на общинската администрация, тъй като се касае до доказване на отрицателен факт. Ние твърдим, че няма документи, с които да разполагаме и от тази гледна точка това е установено в административния акт.  Всички други твърдения са от страна на доказване от жалбоподателя.

Няма да сочим други доказателства.

АДВОКАТ Д.: По отношение на пристройката  или сезонната сграда е изявлението на колегата?

АДВОКАТ Й.: Аз говоря за отразеното в акта.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представеното от адвокат Д. в днешно  съдебно заседание писмо № 5-94-В-12/1/ от 16.03.2010 г.

ЗАДЪЛЖАВА ответника да попълни преписката с извадка от ПУП и кадастъра за процесния имот в 7-дневен срок от днес.

За събиране на доказателства ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 02.06.2016 г. от 14:10 часа, за която дата страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: