ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 17.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На седемнадесети март                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 272 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 15:54 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Д.П., редовно призована, не се явява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Д.П.-П., редовно призована, се явява лично и с адвокат Д., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Созопол, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на Р.Д.П. и В.Д.П.-П. против заповед № 8-Z-57/12.01.2016 г. на Кмета на Община Созопол, с която е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж „Пристройка към сграда за сезонно ползване”, находящ се в поземлен имот № 168 по плана на новообразуваните имоти с.о. „Червенка”, землище на гр. Черноморец.

Съдът ДОКЛАДВА административната преписка и доказателствата към нея.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържаме жалбата. Тъй като считаме, че в констативния акт за установяване на незаконен строеж се съдържат неверни обстоятелства, които са пресъздадени и след това в заповедта, Ви моля да допуснете експертиза, която да отговори на поставените от нас в писмена молба въпроси, целящи да изяснят естеството на строежа и по-конкретно неговата обвързаност с конструкцията на основната сграда в имота.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка доказателства.

УКАЗВА на Кмета на Община Созопол в 7-дневен срок от получаване на съобщението да попълни административната преписка с проектите към разрешение за строеж №22/24.01.1989 година.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с доказателствата по делото и направи справка, където е необходимо, отговори на поставените в молбата на адвокат Д. въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 300 лева, вносими от жалбоподателите в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас, като в същия срок следва да представят документ за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.Б., която да бъде уведомена след представяне на доказателства за внесения депозит.

За събиране на доказателства ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 21.04.2016 г. от 14:10 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: