ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 30.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На тридесети май                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: ДЕЯН ПЕТРОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 2726 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ВАСМАР 09“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, не се явява. Представлява се от юрисконсулт М. Й., редовно упълномощена.

 

Окръжна прокуратура – гр. Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Петров.

 

Вещото лице С.А., редовно призована, не се явява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

По делото е постъпила молба от вещото лице С.А., в която същото посочва, че за изготвяне на експертизата й е необходим по-дълъг срок, предвид зададени допълнително въпроси от страна на жалбоподателя.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Предоставям на съда.

ПРОКУРОР ПЕТРОВ: С оглед молбата разглеждането на делото да бъде отложено.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Във връзка с доказване на обстоятелството, че доставчиците на жалбоподателя са обслужвани от една и съща счетоводна фирма и всички справки-декларации са подавани от един и същ адрес, сме изискали доказателства от ТД на НАП – гр. София, където са регистрирани въпросните фирми и представям доказателства, които представляват заявления за деклариране на електронен подпис  и пълномощни на лицата, които подават документите по ДДС на фирмите „Мес Комерс 14“ ЕООД и на „Олимпия 13“ ЕООД, както и две пълномощни, които също са ни изпратени от ТД на НАП – гр. София, от които е видно кои лица са упълномощени от въпросните фирми.

ПРОКУРОР ПЕТРОВ: Да се приемат представените доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото днес представените от юрисконсулт Й. писмени доказателства.

 

Съдът намира за основателна молбата на вещото лице. На същото следва да се предостави по-дълъг подходящ срок за изготвяне на експертизата.

Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.09.2018 г. от 13:30 часа, за която дата днес редовно призованите страни да се считат за редовно уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: