ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,31.01.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На тридесет и първи януари                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2710 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.36 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.С.С., редовно уведомен, се явява лично и с адв.С.К.с представено пълномощно, находящо се на лист 18 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ П.Г.Г.– младши инспектор при РУ-СРЕДЕЦ, редовно уведомен, явява се лично.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.КАРОВ: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на Г.С.С. против Заповед за задържане с  рег.№ 269зз 97/18.09.2017г., издадена от П.Г.– младши инспектор в РУ – Средец.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.КАРОВ: Представям и моля да приемете жалба от жалбоподателя до директора на ОДМВР-Бургас, като моля съдът да изиска самата жалба ведно с материалите от проверката по нея, тъй като до момента ми се отказва информация относно това дали е приключила тази проверка. Същата е била изпратена на РУ-Средец, а оттам ми отказват да комуникират с мен, тъй като отговор щял да се получи по пощата. В тази връзка моля да бъде отложено делото за друга дата и ако уважите искането ми, да изискате тази преписка. Считам, че проверката по тази жалба ще хвърли светлина по предмета на делото.

По отношение направено от мен доказателствено искане, тъй като се явява административният орган, ако уважите исканията ми, моля в днешно съдебно заседание същият да отговори на въпросите ми, тъй като за следващото съдебно заседание е негово право да прецени дали ще се яви. 

Представям и разписка за внесен адвокатски хонорар.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Запознат съм с представените доказателства.

 

         Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка  писмени доказателства, както и представените в днешно съдебно заседание жалба от 02.10.2017г. до ОДМВР-Бургас и разписка за получена сума от 200лв.

 

Предвид направеното процесуално искане за поставяне на въпроси към страна по делото, съдът намира, че същото е основателно и следва да бъдат поставени въпроси на ответника на основание чл.176 от ГПК, като РАЗЯСНИ на страната последиците от неизпълнение на това задължение и последиците от отказ за отговор.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Запознах се с въпросите на адв.Каров и в отговор ще кажа следното:

Ако не се лъжа, на 17.09.2017г., бях нощна смяна съвместно с колегата Николай Куманов. Около 22.10 часа в нашата дежурна се е получил сигнал от жена, която в момента плачела и не може да се разбере всичко, но дежурният е разбрал, че синът й бил в афектно състояние, хванал я за ръката и я изгонил от собствения дом. Когато потеглихме към  адреса, дежурният ни се обади, че сестрата се е обадила, че е в момента в София и да отидем колкото може по-бързо. Отидохме, жената плачеше отвън и заяви, че синът й всеки ден се напивал, нанасял й побой и я гонел от къщата. Спорът бил за продажба на някакви 2-3 дка земи. Р. е обяснила на сина си, че няма как да ги продаде тези земи, тъй като са наследствени. Сестрата на С. е в София в момента. След пореден разговор, той отказа да дойде и да се разпише на протокола. Останах навън да успокоя жената, а колегата влезе вътре в къщата при С.. След около две минути влязох и аз. Искахме да му съставим протокол за предупреждение,но той отправи заплахи, отказа да подпише, каза, че си ляга и оттук нататък повече проблеми с майка си няма да има.

Той беше в едната стая на къщата, а майката беше в другата стая. Като старши на наряд взех решение да остана още 15-тина минути, да не се прибирам и да остана в селото. След около 10 минути получих обаждане от дежурния, че С. е нанесъл побой на майка си и я е изгонил. Отидохме и жената каза, че след като ние сме си тръгнали С. отишъл, хванал я за ръката и я изгонил. Попитах я има ли къде да остане, тя заяви, че е късен час и няма къде да отиде.

В това време излезе той Г.С.. Започна да крещи „Повече с теб няма да се занимавам. Тази вечер съм пил и отивам да спя при приятел. Сутринта ще дойда да си взема колата и ще си тръгна за Бургас и повече няма да те погледна.“

 Така и стана. Казахме на жената да заключи. Оттеглих се и съм стоял поне още 10-тина минути в селото. Спрях на същата улица, тъй като тя не е осветена. След около 10 минути с викове и крясъци С. се върна. „Полицаи ли ще ми викаш“ и много други обиди към майка си. Слязох от автомобила и разпоредих многократно С. да дойде при нас, за да си свършим работата. Не ми отговори, ръкомахаше да се махаме. Още няколко пъти го предупредихме да дойде при нас, но той не изпълни това ни разпореждане. Той се обърна „Вие не сте никой, Вие сте мишки, утре ще хвана прокурор и ще Ви съсипя.“

Има сведения от майката на С. и от хора, които са били там на улицата, същите са чули тези приказки. Последната му приказка, с извинение беше „Ебал съм Ви майката гладна.“ Вследствие на което същият беше задържан и отведен в РУ-Средец. Обидите не спряха и вътре в служебния автомобил. Риташе, блъскаше и лично на мен ми каза, че е познавал баща ми, който е починал преди пет години, и той ми бил казал какво да правя и да бия хората. Нямало да разпише нищо, защото ние сме гладни мишки и работим за мижави пари. Каза, че по време на задържането му, били  паднали някакви 15 хиляди, после и 100 хиляди и ние сме били ги взели.

Когато го закарахме в управлението, той пак не подписа нищо. Беше вкаран в помещението за задържане и пак не се трогна кой знае колко много. В помещението имаше задържано лице преди това и С. уринира вътре в помещението. До сутринта не спря да крещи, да ни заплашва. Около 5 часа сутринта заяви, че след като минат делата, имал адвокат, щял да дойде с някакви негови хора и мен и колегата ще ни утрепе, защото защитаваме майка му, а тя е била боклук.

Това беше чуто от дежурния и от лицето, което беше задържано там. Другото задържано лице искаше да бъде изведено оттам, защото се страхуваше от него, а С. уринираше и в шишето му за вода.

 

Той отправи пряка закана за убийство към мен и колегата ми.

Това е,  което мога да кажа по случая.

 

СЪДЪТ към ОТВЕТНИКА: Записали сте в заповедта т.2, че не изпълнява полицейско разпореждане. Кое точно сте имали предвид?

ОТВЕТНИКЪТ: Предупредихме го да спре и да дойде при нас. Той през цялото време вървеше и викаше по улицата. Казахме „Спрете и елате“ няколко пъти.

 За това задържане изготвих докладна записка, тъй като използвахме физически средства. Не знам кой го е освободил на следващия ден. Аз съм изготвил докладна и лично аз я видях в хода на проверката. Също и акта за неизпълнение на полицейско разпореждане. Щом не се изпълни полицейско разпореждане, се изготвя и акт по ЗМВР. Но за използване на сила и помощни средства се изготвя докладна. Знам, че проверката е минала, но аз не съм получил писмо.

 

Адв.КАРОВ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

СЪДЪТ към ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Вярно ли е това, което казва полицаят?.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Има истина, но има и доста неверни неща. Първо, не съм ги обиждал, нито съм ги обиждал, а ако съм ги заплашвал, едва ли щяха да ме пуснат на другия ден.

На 17 дъщеря ми имаше имен ден. След 19 часа тръгнах от Бургас и да съм бил във Факия към 8 часа. Бях пил, обаче да съм бил пиян, няма как да стане. Спомена, че съм казал, че имам адвокат. С адв.Каров се запознах след всичко това.

Бях пил, но не съм бил пиян. С майка си съм се карал, но нито съм я гонил, нито съм я удрял. Имахме спор, но ставаше въпрос за саниране на къщата. Извиках момче да направи ремонта, но тя го изгони. Спорът с майка ми беше за ремонта на къщата.

 

Адв.КАРОВ: Поддържам искането за изискване на преписката. Считам, че е необходима за изясняване на делото.

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам искания.

 

 

Съдът намира, че с оглед правилното решаване на делото следва да се изиска преписката, ако има образувана такава, по жалба с вх. № 812102-2424 от 02.10.2017г. на ОДМВР-Бургас от Г.С.С. относно незаконосъобразни действия на служител от РУ-Средец в предприето задържане по ЗМВР, а също така следва да се изискат от РУ-Средец и материалите приобщени към БПП № 269-ЗМ 295/2017г. по описа на РУ-Средец, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗИСКА в 7-дневен срок от уведомяването да бъде изпратена преписката, ако има образувана такава, по жалба с вх. № 812102-2424 от 02.10.2017г. на ОДМВР-Бургас от Г.С.С. относно незаконосъобразни действия на служител от РУ-Средец в предприето задържане по ЗМВР.

 

ДА СЕ ИЗИСКАТ в 7-дневен срок от уведомяването да бъдат изпратени от РУ-Средец материалите приобщени към БПП № 269-ЗМ 295/2017г. по описа на РУ-Средец.

 

ОТЛАГА делото и  го НАСРОЧВА за 07.03.2018г. от 14.00 часа,  която дата и час се съобщи на страните в съдебно заседание.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: