ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 24.06.                                                                       град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ХІІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти юни                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно дело номер 270 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят СНЦ „Спортно-туристически яхтклуб Поморие” -редовно призован, се представлява от председателя на управителния съвет А. З.. Не се явява адвокат М..

Ответникът заместник-кмет на Община Поморие, редовно призован, се представлява от адвокат Б., с пълномощно по делото.

Не се явява се вещото лице Д.С..

 

Г-н З. – Смятам, че трябва моя адвокат да бъде тук и да видим експертизата. В момента той е зает с друго дело в сградата на съда.

АДВОКАТ Б. – Няма пречки за даване ход на делото.

 

Съдът приема, че няма процесуални пречки за даване ход на делото. Неявяването на пълномощника на жалбоподателя не изпълва хипотезата на закона за недаване ход на делото, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ДОКЛАДВА постъпила в съда на 24.06.2014г. молба от вещото лице Д.С.С. с искане да бъде продължен срока за изготвяне на експертизата по делото.

 

В залата се явява адвокат М., процесуален представител на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ М. – Не възразявам да се даде възможност на вещото лице. Да изготви заключението си за следващото съдебно заседание, като моля същото да бъде отложено за след съдебната ваканция.

 

АДВОКАТ Б. – С нас вещото лице не се е свързвала. Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза. Моля делото да бъде отложено след съдебната ваканция.

 

         Съдът като съобрази становищата на страните и поради необходимостта от събиране на доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.10.2014г. от 13.30ч., за която дата и час страните редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

СЕКРЕТАР: