ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 29.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и девети ноември               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2705 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:41 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Г.А., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО С.Б.С. – началник група в Районно управление – гр. Поморие при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представените с административната преписка, както и тези, представени по делото от ответника с придружително писмо вх. №10767/12.10.2017 г.

Намира, че следва да задължи ответника с оглед направеното възражение за нищожност на акта, за следващо съдебно заседание да представи по делото заверен препис от заповед № 8123-з-1524/09.12.2016г., издадена от Министъра на вътрешните работи, с която ОД на МВР – гр. Бургас е определена като служба за контрол.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представените с административната преписка, както и тези, представени по делото от ответника с придружително писмо вх. № 10767/12.10.2017 г.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи по делото заверен препис от заповед № 8123-з-1524/09.12.2016г., издадена от Министъра на вътрешните работи, с която ОД на МВР – гр. Бургас е определена като служба за контрол.

ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение на това задължение ще му бъде наложена санкция при хипотезата на чл. 144 АПК във вр. с чл.91, ал. 1 във вр. с чл. 89, т. 2 ГПК.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 28.02.2018 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: