ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 11.03                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На единадесети март                                           две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 26 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

Жалбоподатели – Г.П.Б., редовно призован и Й.К.Б., редовно призована, се явяват лично.

Ответник по оспорването – Кмет на Община Созопол, редовно призован, явява се адвокат Й., редовно упълномощен.

Заинтересованите страни Г.П.Г., редовно призована, М.П.Р., редовно призована, не се явяват, не изпращат представител.

Заинтересованите страни С.П.Я, С.М.Т.  и Т.М.Т., нередовно призовани. На призовките е отбелязано, че същите са получени от М.П.Р. в качеството й на родственица.

Заинтересованата страна А.М.Т.,***,  а на призовката до същата заинтересована страна в *** отново е положен подпис от М.П. в качеството й на родственица.

 

СЪДЪТ намира, че нередовното призоваване на заинтересованите страни е пречка за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА същото за 15.04.2009 година от 10.00 часа, за която дата явилите се лица и редовно призованите заинтересовани страни – редовно уведомени.

Да се призоват нередовно призованите заинтересовани страни, като се укаже на връчителите на призовките да посочват качеството на лицето получател така, както е указано в разпоредбата на чл. 46, ал. 2 от ГПК. Тези лица да бъдат призовани включително и по реда на чл. 47 от ГПК.

А.М.Т. да се призове на адреса в *** по реда на чл. 47 ГПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: