ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 24.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти февруари               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 269 описа за 2015година

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Ди Ес Турс”ООД, редовно призован, се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Служба по геодезия картография и кадастър-Бургас, редовно призован, се явява адвокат В., с пълномощно от днес.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Т.Д. Веда Кепитъл Лимидет”, нередовно призована, представител не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпили молба вх.№2539/16.03.2015година от ответника и молба вх.№2728/20.03.2015година от Община Несебър, в които е посочено, че дружеството „Т.Д. Веда Кепитъл Лимидет” е декларирало за постоянен и настоящ адрес к.к.Слънчев бряг, к-с Сий Регал, ет.1, офис 1, като е посочен ЕИК по БУЛСТАТ №, като това е адреса на който са изпращани и съобщения от съда.

 

АДВОКАТ С.: С оглед нередовното призоваване на заинтересованата страна, да не се дава ход на делото.

 

АДВОКАТ В.: С оглед, че има процесуални пречки, да не се дава ход на делото.

 

СЪДЪТ предвид нередовното призоваване на заинтересованата страна намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.05.2015г.  от 10.00часа, за която дата и час страните редовно призовани за днешното съдебно заседание, да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Заинтересованата страна „Т.Д Кепитъл Лимитед” да се уведоми  на декларирания от нея адрес по реда на чл.47 от ГПК, чрез залепяне на съобщение.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: