ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 15.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети май                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2690 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Й.Г., редовно призован, не се явява.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Национална експертна лекарска комисия гр. София, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна – ТЕЛК III-ти състав към „МБАЛ Бургас“ АД, редовно призован, се представлява от д-р К., председател на III-ти състав ТЕЛК.

Заинтересованата страна – Агенция за хора с увреждания гр. София, редовно призована, не изпраща представител.

Заинтересованата страна – ТП на НОИ гр. Бургас,  редовно призована, не изпраща представител.

Заинтересованата страна – РД „Социално подпомагане“ гр. Бургас,  редовно призована, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

д-р К.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на  заинтересованата страна – ТЕЛК III-ти състав и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

д-р К.: Считам, че жалбата не е основателна. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед изявлението на процесуалния представител на заинтересованата страна и поради липса на формулирани допълнителни доказателствени искания от страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

Дава думата по същество:

 

д-р К.:  Жалбоподателят е имал 80 % трайно намалена работоспособност /ТНР/, с която е получавал социална пенсия, тъй като не е имал достатъчно трудов стаж. Трудовият му стаж е 2 години и 9 месеца. Документи, когато се е явил пред телк, не е представил за трудовия стаж. При второто явяване вече той е опериран, имал е т.нар. междупредсърден дефект - отвор между двете предсърдия, който е опериран. Тази малоформация, която е съществувала, е отстранена оперативно и вече кръвта не може да минава от едното в другото предсърдие. На повторното явяване пред нас процентите естествено, че падат. Ако имаше достатъчно трудов стаж, той щеше да получава пенсия по болест. Ние му сваляме процентите след проведеното оперативно лечение, тъй като неговото състояние се подобрява. Той /жалбоподателят/ обаче обжалва експертното решение, тъй като с 50 % не може да получи пенсия по болест. В нелк потвърждават нашето становище, което съответства на действителното му здравословно състояние. Комисията по сърдечно-съдови заболявания към НЕЛК също потвърди 50 %, които сме му дали, само го отмени по срок на инвалидността. Считам, че няма основание за отмяна на така постановеното решение.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: