ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 06.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести март                                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2686 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Ж.И.,  редовно призован, явява се лично и с адв. Г., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна, редовно призован, не изпраща представител.

В залата се явява вещото лице инж. С.И..

 

По хода на делото:

Адв. Г.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 26.02.2018 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

адв. Г.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

инж. С.Ж.И. -  ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

адв. Г.: Нямам въпроси.  Вещото лице е отговорило пълно и обстоятелствено на поставените въпроси. Моля да се приеме заключението.

 

Съдът с оглед становището на адв. Г. и поради изчерпване на въпросите към вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема заключението на вещото лице И., на което определя възнаграждение в размер на 300.00 лв., 200.00 лв. от които платими от внесения предварителен депозит./изд. РКО 200 лв. – 06.03.2018 г./

задължава жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд гр. Бургас сумата от 100.00 лв., представляваща доплащане по изготвената и приета от съда съдебно-техническа експертиза.

При неизпълнение в указания срок в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

адв. Г.: Водим допуснатия свидетел. Моля същия да бъде разпитан.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на водения свидетел, на когото СНЕМА самоличност, както следва:

 

Г.А.Г. - на ** години, българин, български гражданин, осъждан, без дела и родство със страните.

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

свидетелят на въпроси на адв. Г.:

 

Въпрос: Познавате ли тук седящия г-н И.?

 

Отговор: Да, познавам го.

 

Въпрос: Откъде го познавате?

 

Отговор: Покрай синовете му го познавам и най-вече със средния му син сме приятели от около 15 години.

 

Въпрос: Да знаете нещо за овощна градина?

 

Отговор: Да, знам, че жалбоподателят И. е земеделски производител и се занимава с отглеждането на череши.

 

Въпрос: Къде се намира овощната градина?

 

Отговор: Намира се отляво на магистралата в посока от гр. Бургас към гр. Българово.

 

Въпрос: Има ли кладенец в овощната градина?

 

Отговор: Да, в черешовата градина има кладенец.

 

Въпрос: Вие ходил ли сте там и ако да – по какъв повод и колко често?

 

Отговор: Всяка година има кампания. Събираме се с приятели, както и с роднините на жалбоподателя, и помагаме.

 

Въпрос: Тази черешова градина следва да разбираме, че се обработва, така ли е?

 

Отговор: Да, точно така.

 

Въпрос: Този кладенец да сте виждали да се ползва за напояване на градината?  Как се ползва кладенеца?

 

Отговор: За напояване не съм виждал да се ползва. От кладенеца сме вадили най-много по няколко кофи, колкото да си измием лицето и ръцете. Лятно време е топло и няма наоколо чешми и кладенци.

 

Въпрос: От този кладенец как се черпи водата?

 

Отговор: Пускаме едно въже и с кофа.

 

Въпрос: Някой друг ползва ли кладенец?

 

Отговор: Не знам, не съм виждал друг да ползва кладенец.

 

Въпрос: Обезопасен ли е кладенецът? Има ли капак, на нивото на земята ли е, или има надземна част, която го обезопасява?

 

Отговор: Има надземна част и отвор, колкото за една кофа.

 

Адв. Г.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля освободи същия.

 

Адв. Г.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. Г.: Уважаеми г-н съдия, с оглед на събрания доказателствен материал моля да уважите жалбата ни и отмените оспорвания административен акт като незаконосъобразен, тъй като провереното съоръжение очевидно не е водовземно съоръжение по смисъла на § 1, т. 2 от др на Наредба № 1 от 10.10.2007 г., където се съдържа легалната дефиниция за водовземно съоръжение, което е само онова съоръжение, което е присъединено към водоснабдителна система. Законодателят в разпоредбата на чл. 118, б. „г“, ал. 5 от Закона за водите предвижда ликвидацията на водовземни съоръжения, но само на водовземни съоръжения, не и от типа, каквито е провереното такова. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки в указан от съда срок. Моля да ни присъдите направените от доверителя ми разноски, които претендирам да бъдат изплатени.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: