ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и шести февруари                две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2683 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.К.В., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат К., надлежно упълномощен с приложено пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Т.Ж.Т. – младши полицейски инспектор при Районно управление – гр. Созопол при ОД на МВР – гр.Бургас, редовно уведомен, се явява лично.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили по делото с писмо вх. № 13/02.01.2018 г. от Районно управление – гр. Созопол при ОД на МВР – гр. Бургас документи, относими към задържането на З.К.В. на 11.09.2017 г. – заповед за задържане на лице рег. № УРИ346зз-126/11.09.2017 г.; протокол за личен обиск на лице от 11.09.2017 г.; 2 броя декларации и разписка за върнати вещи и пари на задържано лице.

Съдът ДОКЛАДВА и изискано и постъпило по делото от Районна прокуратура – гр. Бургас досъдебно производство № 344/2017 г. по описа на Районно управление – гр. Созопол, Пор № 2779/2017 г. по описа на Районна прокуратура – гр. Бургас и заверените от това досъдебно производство от деловодител при Административен съд – гр. Бургас писмени документи, относими към процесното задържане – протокол за разпит на свидетел от  11.09.2017 г. на лицето В. С.С.; протокол за разпит на свидетел от 19.09.2017 г. на лицето А.Ю.К.; протокол за разпит на свидетел от 19.09.2017 г. на лицето Н.П.К.; протокол рег. № 346фП-163/19.09.2017 г.; съдебно-медицинска експертиза № 536/2017 г.; сведение от З.К.В. с дата 11.09.2017 г.; постановление по чл. 196, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК на Районна прокуратура – гр. Бургас № 8624/2017 г. от 17.11.2017 г.; протокол за разпит на свидетел от 24.11.2017 г. на лицето З.К.В.; протокол за разпит на свидетел от 04.12.2017 г. на лицето Т.Ж.Т.; протокол за разпит на свидетел от 04.12.2017 г. на лицето Н.Д.Ж. и протокол за разпит на свидетел от 28.12.2017г. на лицето Д.В.Д..

 

АДВОКАТ К.: Да се приеме представената от административния орган преписка.

Що се отнася до материалите, копие от воденото досъдебно производство, същите не са част от административната преписка и не могат да бъдат приобщени дори и за сведение, тъй като подобна процедура не е предвидена в процесуалния ни закон.

Няма произнасяне на прокуратурата поради това и не мога да представя постановление, но в случая се касае за лека телесна повреда, което е престъпление от частен характер, а законодателят в разпоредбата на чл. 72 от ЗМВР е предвидил престъпление, имайки предвид от общ характер. Аз ще помоля почитаемият съд да не приключва събирането на доказателства в днешно съдебно заседание, делото да бъде отложено за друга дата, като искрено се надявам, че до края на м. март прокуратурата ще се произнесе по така образуваното досъдебно производство.

ОТВЕТНИКЪТ Т.: Присъствал съм на случая и аз съм издал заповедта. На база тогава получените данни заповедта беше правилна. Впоследствие се установи, че не е така и същия ден в 22:30 часа лицето беше освободено, защото ние сме полицейски органи, не сме медицински лица и не можем да установим нанесената телесна повреда по вид, затова се уповаваме на екип на Бърза помощ, които ни споделиха данни по първоначална преценка, на база на които издадох заповедта. Впоследствие при преглед на пострадалото лице в болница се установи, че телесната повреда е лека, а не средна и задържаният беше освободен.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с писмо вх. № 13/02.01.2018 г. от ответника, както и заверени копия от документите от представеното от Районна прокуратура досъдебно производство.

 

Като намери, че следва да даде още една възможност да се попълни делото с исканите от адвокат К. писмени доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.04.2018 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:41часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: