ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 31.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи март                         две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

      ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

       2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

секретар:  Г.Ф.

прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

КНАХ   дело    номер   267   по    описа    за   2011  година.

 

На именното повикване в  13:50  часа се явиха:

Касаторът –  С.Г.Д., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат Божилова.

Ответникът по касация – Началник на Районно управление на МВР - Царево, редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ БОЖИЛОВА – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по касационна жалба, с която се оспорва решение на Районен съд - Царево, с което е потвърдено наказателно постановление, издадено от ответника срещу касатора.

 

         Становище по жалбата и доказателствени искания:

АДВОКАТ БОЖИЛОВА – Поддържам касационната жалба. Няма да соча нови доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е процесуално допустима, подадена от процесуално легитимирана страна, в законоустановения срок. Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам искания за събиране на доказателства. Да се приключи събирането им.

 

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА тяхното събиране.

ДАВА думата по същество:

 

         АДВОКАТ БОЖИЛОВА – Моля да отмените изцяло решението от 10.12.2010 г. на Царевския районен съд като неправилно и незаконосъобразно и да постановите решение по същество като отмените изцяло обжалваното наказателно постановление. Видно от мотивите на обжалваното първоинстанционно решение не е било обсъдено представеното писмено доказателство Справка от регистъра за одобрени за използване типове средства за измерване, като въз основа на измерването на това средство е установено извършено нарушение от касатора. Освен това съдът се позовава единствено на показанията на актосъставителя, чиито констатации касаторът е оспорил.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че решението на първата инстанция е обосновано и законосъобразно и следва да се остави в сила. От събраните доказателства по безспорен начин се констатира наличие на административно нарушение от обективна и субективна страна, както и безспорно е установено авторството. Не е допуснато нарушение на материалния закон и са спазени императивните изисквания на чл.42 и чл.57 от ЗАНН.

 

         Съдът, намира делото за изяснено от фактическа страна и обявява на страните, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: