ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 08.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХІ-ти административен състав       

На осми октомври                                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2651 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 14.45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.Д., редовно уведомен, се явява лично и с адв.К..

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР-гр.БУРГАС, редовно уведомен, се явява лично.

        

         СВИДЕТЕЛЯТ П.К.К., редовно уведомен, се явява лично.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ А.С.А., редовно уведомен, се явява лично.

        

Свидетелите ИЗВЕДЕНИ извън залата.

 

Адв.К.: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         Съдът към адв.К.: Въведете първият свидетел.

        

         В залата е ВЪВЕДЕН свидетелят А.А., чиято самоличност съдът снема, както следва:

         А.С. А. - **, със средно специално образование, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

 

         Разпит на свидетеля А.:

         Свидетелят А.: Не познавам жалбоподателя А.Д..

         Въпрос на адв.К.: Притежавате ли или миналата година управлявали ли сте лек автомобил марка „Мерцедес” с германска регистрация?

         Свидетелят А.: Да.

         Въпрос на адв.К.: Във връзка с този автомобил в през месец октомври, в гр.Бургас, на ул.”Димитър Димов”, да са Ви спирали полицейски служители  и накратко да кажете какво се случи?

         Свидетелят А.: Точно датата не мога да кажа, но през това време беше. Имахме авария в нашия ресторант и с колегата ми П. трябваше да

 

         Съдът ПРЕКЪСВА свидетеля: Концентрирайте се от момента, в който бяхте спрян от служители на МВР.

         Свидетелят А.: Имаше стоп-палка и аз отбих в дясно.

         Въпрос на СЪДА към свидетеля А.: Какво се случи след това?

         Свидетелят А.: След това ми поискаха документите.

         Въпрос на СЪДА към свидетеля А.: Кой?

         Свидетелят А.: Полицаят, който ме спря.

         Въпрос на СЪДА към свидетеля А.: Той присъства ли в момента в залата?

         Свидетелят А.: Мисля, че е този човек в залата (сочи жалбоподателя), но не мога да си спомня.

         Поискаха ми документи. Потърсих документите си в колата, след което се завърза разговор с колегата ми П., който седеше зад мен. Оказа се, че са познати и започнаха да си говорят. След това полицаят ми взе документите, отиде до колата (патрулката), незнам там проверка ли е правена. След това ми върнаха документите и разговорът продължи с П.. Полицаят каза „Друг път си пускайте светлините”.

         Въпрос на СЪДА към свидетеля А.: Какви документи Ви поискаха?

         Свидетелят А.: Цялата ми ….. лична карта, талон на автомобила, свидетелство за управление, всички документи.

         Въпрос на СЪДА към свидетеля А.: Колко време продължи проверката?

         Свидетелят А.: Не повече от 2 минути.

         Въпрос на СЪДА към свидетеля А.: Когато бяхте предупреден да си запалите светлините, Вие запалихте ли ги?

         Свидетелят А.: Не мога да си спомня.

         Въпрос на адв.К.: Вие лично разговаряхте ли с полицейския служител?

         Свидетелят А.: Имаше стоп-палка         „Моля документи за проверка”, предадох си документите. След това П. се заговори с него. Служителят ги отнесе (документите) към автомобила на КАТ, явно за някаква справка.

         Въпрос на адв.К.: След това имаше ли нова проверка?

         Свидетелят А.: На 100м веднага след това мисля, че беше червен автомобил, не мога да се сетя точно, където ни спря полицай. Дойде човек облечен с кожено яке, не знам как ми се представи.

 

         Адв.К.: Нарушението на А. е, че не е отразил проверени обстоятелства. Основният довод е, че А. е некоректен, нелоялен и искам да изясним какво точно се е случило, когато са го проверявали.

 

         Въпрос на адв.К. към свидетеля А.: Бяхте повторно спрян на 100 м. след първата проверка?

         Свидетелят А.: Отбихме веднага в дясно. Човек с кожено яке дойде при нас, представи се, но не помня имената. Пита „Пари дали ли сте?”. Отговорихме „Не”. Записа ни имената. „Благодаря Ви”.

         Въпрос на адв.К.: Да Ви е питал дали или Вие да сте казвали, че сам сте спрели преди това, за предната проверка?

         Свидетелят А.: Стоп-палка има, затова съм спрял.

         Въпрос на адв.К.: Казахте човек с кожено яке - униформено  или цивилно?

         Свидетелят А.: Цивилно. Този, който ни спря, беше униформен. Колата беше червена.

 

         Въпрос на ОТВЕТНИКА: Въобще разговор водил ли сте с полицая, който Ви спря при първоначалната проверка?

         Свидетелят А.: Взе ми документите, отиде до колата и разбрах, че с колегата се познават от някъде.

        

         Въпрос на СЪДА към ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Вие запознахте ли се с документите, които свидетелят твърди, че Ви е предал?

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Държа да подчертая, че ми е дал като документ само и единствено свидетелство за регистрация на МПС-то, което управлява. Другите документи господинът продължи да си ги търси. Отивайки до нашия автомобил, съм отразил единствено това, връщайки се той ги държеше в ръката си, но аз не съм ги взел. Казах на пътника зад него „Кажи на водача да си пуска фаровете 24 часа. Така е по закон в България”.

         Въпрос на СЪДА към ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Защо не взехте другите  документи?

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Сами за себе си, за автомобили с чужда регистрация имаме задължение да ги предаваме на наш дежурен по Пътна полиция и не подлежат на проверка, поради заповед, издадена от главния секретар и в последствие на директора на ОД на МВР, в 30 километрова зона да бъдат предупреждавани по начин, по който да разберат. Документите не ги взех, защото възприех господина като чужд гражданин и не осъществих словесен контакт с него, а и същият не ми подсказа по никакъв начин, че ме разбира.

        

         СТРАНИТЕ: Нямаме повече въпроси към този свидетел.

 

         В залата е ВЪВЕДЕН свидетелят П.К., чиято самоличност съдът снема, както следва:

         П.К.К. - **, със средно образование, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

         Разпит на свидетеля К.:

         Свидетелят К.: Познавам жалбоподателя. Преди време имах офис за застраховки в двора на КАТ. Предходно познат съм със жалбоподателя.

 

         Въпрос на адв.К.: Да си спомняте миналата година заедно с г-н А. да сте пътували и да се били обект на проверка от служители на КАТ?

         Свидетелят К.: Спомням, че ни спряха, кога точно, датата не мога да се сетя, като място – това беше в района на „Флората” непосредствено след пешеходната пътека.

         Въпрос на адв.К.: Да си спомняте за какво Ви е спрял?

         Свидетелят К.: Аз пътувах отзад. Просто видях, че колата спира, най-вероятно, защото имаше двама униформени и една патрулка. Аз пътувах зад шофьора, зад А.. А. си отвори прозореца,  полицаят се легитимира и той започна да си търси документите. Аз в този момент си отворих задния прозорец, понеже го познавах полицая, и носехме нещо и попитах съпругата на полицая дали е на работа, тъй като я познавам. Той ми отговори, че е на работа и на тръгване ми каза „Включете си светлините” и ние тръгнахме.

         Въпрос на адв.К.: А. разговарял ли е с полицая?

         Свидетелят К.: А. с полицая не е разговарял. Той, докато си  търсеше документите, аз вече разговарях с полицая.

         Въпрос на адв.К.: След това какво стана, спряха ли Ви пак?

         Свидетелят К.: След около 100 или 200 метра, на самата улица, около „Хепи”, един униформен с палка ни спря, даже без палка, просто направи знак да спрем. Дойде един цивилен с него, представиха се, че са от София и доколкото си спомням питаха „Вие пари давахте ли”. Но вече разговорът с въпросните двама господа се води само от А., аз бях на задната седалка и с тях не съм разговарял.

         Въпрос на СЪДА към свидетеля К.: Колко време продължи първата проверка?

         Свидетелят К.: Предполагам, че минута –две. Мина много време, не мога да помня точно.

 

         Адв.К.: Нямам повече въпроси.

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам въпроси.

 

         СЪДЪТ, по молбите на двамата свидетели да бъдат отменени наложените им парични глоби във връзка с тяхната липса на датите, на които са били  призовани за разпит, ПРИЕМА следното:

         Свидетелите са представили доказателства, че са били обективно възпрепятствани да присъстват в съдебно заседание на датите, на които са били призовани. Съдът счита, че наложените им глоби следва да бъдат отменени, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТМЕНЯ протоколно определение от съдебно заседание, проведено на 11.06.2013г., с което е наложена ГЛОБА в размер на 150 лева на А.С.А. с ЕГН **********,***.

         ОТМЕНЯ протоколно определение от съдебно заседание, проведено на 11.06.2013г., с което е наложена ГЛОБА в размер на 150 лева на П.К.К. с ЕГН **********,***.

 

        

         Адв.К.: Представям с препис за ответната страна, като уточнявам, че това доказателство го има по делото, но не е пълно, това е копие на нарядния дневник, за да удостоверя, че от предходни случаи на проверки от други наряди са отразени само номера на автомобили. С представеното доказателство претендирам, че в предходни случаи са отразени само номера на автомобили, тъй като разпитаният в предходно съдебно заседание полицейски служител К. твърдеше, че трябва да има номера на автомобили, имена на пътници, ЕГН.

          Представям и копие от регистъра в Дежурната част на ОД на МВР, от което е видно, че в 11.10 часа жалбоподателят е уведомил съгласно разпорежданията на началниците си за спирането на автомобил с немска регистрация по пътното движение. Този регистър го води диспечерът по КАТ.

 

         ОТВЕТНИКЪТ: Нямам възражения по първото доказателство, но възразявам да се приеме копие от регистъра. Мисля, че не е събрано по надлежния ред. При положение, че нямате достъп до това помещение и това е служебен документ, как е стигнал той до Вас и как гарантирате, че отговаря на оригинала?

         Съдът към ОТВЕТНИКА: Доказателството е заверено от адвоката за вярност. Ако е с невярно съдържание, адвокатът носи отговорност.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА копие на извлечение от наряден дневник, в който е отразена извършената проверка на МПС, описано в оспорената заповед.

ПРИЕМА копие на извлечение от регистъра воден в Дежурната част на ОД на МВР-гр.Бургас.

 

Адв.К.: Няма да соча повече доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ОТВЕТНИКЪТ: Да се приключи събирането на доказателства.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на устните състезания.

 

Адв.К.: Моля да уважите жалба на А.Д. и като намерите същата за основателна и доказана, да постановите съдебен акт, с който да отмените Заповед № ЗК-139/30.11.2012г., с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „порицание за срок от 6 месеца”. Моля при вземането на Вашето решение, да вземете предвид следните правни и фактически основания:

На първо място, на стр.8 по делото е налично едно писмо на директора на ОД на МВР-гр.Бургас, с което изпращат на наказващия орган началника на сектор Пътна полиция писмо на Дирекция „Инспекторат”. Всъщност това писмо с данни от проверка на служба „Инспекторат” става основание за налагане дисциплинарно наказание на жалбоподателя.

На второ място, Ви моля да съобразите, че в заповедта за наложено наказание, в мотивите е записано, че полицай Д. след спиране на автомобил Мерцедес с чужда регистрация и записването му в нарядния дневник, не е извършил проверка на свидетелството за управление на водача, личните документи, с което не бил изпълнил служебните си задължения. За да обоснове този извод, наказващият орган се е позовал първо на Инструкция за патрулно-постова дейност на МВР № І- 2295/2006г., където в чл.65, ал.2, т.32 е записано кратко описание на извършваната работа от наряда, данни за проверени лица и МПС”. Тук е разковничето. Г-н Д. е спрял автомобил с чужда регистрация за това, че се е движел без включени светлини, възприел го е като чужд гражданин, с който той не може да комуникира, тъй като не знае немски език и за да не се излага, записал е данните от регистрацията на автомобила в нарядния дневник, предал го е по установения ред, и освободил водача и автомобила. Позволих си да цитирам чл.65, т.3 – „данни за проверени лица” – той лицето не е проверявал, няма и такова вменено задължение. Съвсем друго би било, ако имаше дадени указания на КПП във връзка с извършено престъпление да се установяват лицата, които се проверяват, автомобили, пасажери и т.н. Такива данни няма.

На трето място, наложеното наказание не е съобразено с евентуално допуснатото от Д. нарушение, ако приемете, че такова има извършено. Законодателят в ЗМВР е предвидил широка палитра от наказания. За това нещо, толкова тежко наказание е недопустимо, защото наказващия орган преди да наложи наказанието, трябва да оцени цялостната дейност на дисциплинарно проверявания служител.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

Моля, ако уважите жалбата, на основание чл.143, ал.1 от АПК да възложите в полза на жалбоподателя направените по делото разноски – държавна такса и адвокатско възнаграждение.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Моля да отхвърлите жалбата и постановите решение, с което да потвърдите обжалваната заповед.

 

СЪДЪТ дава на адв.К. 10-дневен срок, считано от днес за представяне на писмени бележки по съществото на спора.

Счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.14 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: