ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 11.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На единадесети юни                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2651 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

Жалбоподателят А.С.Д. - редовно уведомен,  се явява лично и с адв. С. К. – представя пълномощно.

Ответникът – началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас- редовно уведомен, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

В предходното съдебно заседание съдът констатира, че е допуснал свидетели. Свидетелите са призовани.

 

От призованите свидетели в залата влиза свидетелят С. С. К. – служител в Дирекция „Инспекторат”-МВР - гр. София.

 

СЪДЪТ пристъпва към установяване самоличността на свидетеля, както следва:

 

С. С. К. на ** години, с висше образование неосъждан, работи като държавен инспектор в Дирекция „Инспекторат” към МВР София.

Свидетелят е предупреден за отговорността по чл.290 от НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

ВЪПРОСИ НА ОТВЕТНИКА НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОД МВР БУРГАС КЪМ СВИДЕТЕЛЯ.

 

ВЪПРОС: Разкажете какво се случи на 24.10.2012г., около 10,55ч. при осъществяването на служебната му дейност? Какви действия са предприети за изясняване на възникналия казус?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: На 24.10.2012г., около 10,55 ч. в гр. Бургас на ул. „Димитър Димов”, заедно с колега от ГД „Охранителна полиция” – Р. извършихме наблюдение на дежурен полицейски автопатрул в състав от двама полицаи, осъществили дейност с „Опел Астра”  0668 – бургаска регистрация. С колегата забелязахме, че полицаите спират за проверки МПС и не разполагат с време да пишат в служебната си документация, според нас, това което са задължени по инструкция за патрулно-постова дейност. В чл. 65 е записано, че в нарядния дневник следва да се записва име на водача, рег. номер на колата, повод и резултат от проверката. Проверката беше по план, утвърден от Главния секретар на МВР.  По отношение на МПС с чужда регистрация  SHA-CХ-777, колегата Р. спря автомобила, който беше спрян от колегите от автопатрула и това е способ за извършване на проверка. Водачът беше спрян със стоп палка  и при проведения разговор с водача, чиято самоличност установихме, с това че му беше поискано свидетелство за управление на МПС, се установи, че става въпрос за А.А. от гр. Несебър. Същият обясни, че  не е бил спрян от полицейския наряд, а сам е спрял при тях. Обяснението, което даде не го помня в детайли.  След като приключихме с водача, вписахме данните му и други обстоятелства около проверката. Водачът имаше валидно свидетелство за управление - българско № 280898171. След това отидохме при колегите от полицейския наряд и освободихме водача. Извършихме проверка на служебната документация и установихме, че в нарядния дневник, който би следвало да се води според инструкцията, вече отменена, в нарядния дневник беше записано това МПС, като номерът отговаряше на този, който ние констатирахме, но липсваха данните на водача - не беше ясно кой е управлявал МПС. Констатирахме и други нередности, които не касаят конкретния случай, но касаят причина за действията на колегите. Попитахме старшия наряда  и полицай У. млад полицай, с незначителен опит и насочих въпроса към по-възрастния полицай А.Д. - защо не е отразено кой е управлявал МПС и същият даде обяснение, че е видял автомобил да се движи без включени светлини, заради това го е спрял, като е направил забележка на водача, който е бил чужд гражданин, тоест предупредил го е за нарушението.

 

         ВЪПРОС: Този разговор само пред вас проверяващите ли се случи, или имаше и друг служител?

 

         ОТГОВОР:  Беше и инспектор Б.Й., който присъства при по-голяма част от разговора, който проведохме със служителите от наряда. Какво е възприел и чул, не мога да говоря от негово име.

 

         ОТВЕТНИКЪТ: Нямам повече въпроси.

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. К. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ.

 

         ВЪПРОС: Как се определя кой се явява старши на наряда?

 

         ОТГОВОР: В Инструкцията за контролно-постовата дейност в чл.65 е упоменато, че старшия отговаря за наряда. В нарядния дневник, с който наряда е назначен, лицето което инструктира наряда, подписвайки се, определя кой ще бъде старши, като описва в горния десен ъгъл кой е старши на наряда и кой е водач на патрулния автомобил.

 

         ВЪПРОС: Вие лично какво възприехте – полицай Д. спря лекия автомобил „Мерцедес”, или лекият автомобил спря сам?

 

         ОТГОВОР: Не мога да отговоря на този въпрос. Не съм възприел.

 

         ВЪПРОС: Дали колегата Р. е възприел?

 

         ОТГОВОР: Не мога да отговоря.

 

         ВЪПРОС: Къде е записано нормативно в нарядния дневник да се посочват данни за проверени лица и МПС?

 

         ОТГОВОР: В чл.65, ал. 3 от отменената инструкция

 

         ВЪПРОС: Не е ли чл.65, ал. 1, т. 3?

 

         ОТГОВОР: Може и така да е.

 

         ВЪПРОС: Къде е уредено?

        

         ОТГОВОР: В Инструкцията, като документ, и извън нея - житейски погледнато, не може да се извърши проверка на МПС, а да не бъде извършена проверка на водача на МПС. Ние основно извършваме проверка на самоличността на водача.       Разговарях лично с водача. Попитах го какъв е повода да бъде спрян от колегите от автопатрула. Водачът ми отговори, че не те са спрели, а той е спрял при тях.

 

Колегата Р., който е униформен и спря автомобила със стоп-палка, се представи на водача и му поиска документите - свидетелство за управление и регистрация на МПС. Бях през цялото време до Р. на около 1 метър. Лично видях свидетелството за правоуправление на водача. Общувах с водача на български език.

 

         ВЪПРОС:  Свидетелството за регистрация на МПС чуждестранно ли беше?

 

         ОТГОВОР:  Да, беше чуждестранно.

 

         ВЪПРОС: Относно това което сте констатирали в тази проверка, изготвихте ли справка?

 

         ОТГОВОР: Да, изготвил съм справка.

 

         ВЪПРОС: Справка на която се подписахте?

 

         ОТГОВОР:  По реда за доклад от Гл. секретар на МВР - написал съм това, което съм констатирал.

 

         ВЪПРОС: Впоследствие, когато проверявахте полицейския патрул, установихте ли разминаване от това, което сте чули от водача на спрения автомобил и това, което Ви казаха проверяваните служители?

 

         ОТГОВОР: Да, установих. Първо, твърденията на колегата Д., че водачът не е български гражданин, че не говори български език, ги възприех като неверни. Установих, че нарядният дневник не е попълнен според установения ред, колегата не беше вписал имената на чужд гражданин, с което да потвърди казаното от него, но имаше само вписан регистрационен номер на автомобил.

 

         ВЪПРОС: Когато установихте това разминаване, направихте ли опит да го изясните?

 

         ОТГОВОР: При тези обстоятелства, при които извърши проверката колегата Р., се установи кой е водачът, но при същите обстоятелства, колегата, на който му е възложено като задължение да извърши проверка, не го е направил.

 

         ВЪПРОС: Имате ли практически опит в служба ПП преди да започнете да работите в Инспектората?

 

         ОТГОВОР:  Да имам такъв – 6,5 г. разследващ полицай по ПТП, инспектор в КАТ, началник на АНД и началник сектор две години.

 

         Адв. К.: Нямам други въпроси.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА: Общувахте ли с пътника, който беше вътре в автомобила до водача или зад водача?

 

         ОТГОВОР: Доколкото си спомням имаше пътник в автомобила. Не помня дали общувах с пътника.

 

         ВЪПРОС: Докато извършвахте проверката на спрения автомобил, имахте ли визуален контакт със служебния автомобил на жалбоподателя?

 

         ОТГОВОР: Загубихме визуален контакт.

 

         ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС НА АДВ. К.: Знаете ли малкото име на Р.?

 

         ОТГОВОР: Р.Р. – отдел ПП към Главна дирекция „Национална полиция”.

 

         ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.176 ОТ ГПК.

 

         СЪДЪТ КАНИ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ДА ДАДЕ ОБЯСНЕНИЯ.

 

          ВЪПРОС: Вие ли спряхте този автомобил с германска регистрация?

 

         ОТГОВОР: Аз. Беше без включени светлини.

 

         ВЪПРОС: На какъв език общувахте с водача на автомобила?

 

         ОТГОВОР: С водача на автомобила аз словесен разговор не съм провеждал, тъй като спирайки автомобила, забелязах, че същият е с немска регистрация и има правила при нас, по които не е желателно да ги спираме, защото не можем да се разберем. Представих се и поисках документите на български език. Водачът ме гледа известно време и после посегна към жабката и ми подаде свидетелството за регистрация на автомобила.

 

         ВЪПРОС: В свидетелството за регистрация пишеше ли името на собственика на автомобила?

 

         ОТГОВОР: Не мога да кажа, на предна страница пишеше номера на автомобила. Отвори се прозореца на пътникът зад водача, когото познавах, казва се П., ме поздрави и му казах да изчака, тъй като трябва да отразя в нарядния дневник спрелия автомобил и го направих. Казах на П. да се разбере с водача, че на територията на България следва да се движи с включени светлини. Водехме друг разговор с П.. Отношение с водача не съм взел, тъй като имаме  разпореждане чужди граждани да бъдат предупреждавани, но да не бъдат санкционирани за светлини, тъй като е маловажно нарушение, след което уведомих пътния диспечер за спрян автомобил с чужда регистрация.

 

         ВЪПРОС: По какъв начин уведомихте дежурния диспечер?

 

         ОТГОВОР: Или по станцията, или по личния си телефон.

 

         ВЪПРОС: Въз основа на какво основание е тази практика - по личния телефон да водете служебен разговор?

 

         ОТГОВОР: Когато се осъществява разговор с други колеги има практика за спазване на радиодисциплина - ако други разговарят по станцията, аз не мога да се свържа и затова говоря по мобилния телефон.

 

         СЪДЪТ констатира, че от призованите свидетели се е явил един единствен.

 

         Адв. К.: Поддържам искането за разпит на другия свидетел.

 

         ОТВЕТНИКЪТ: Не поддържам искането за разпит на втория свидетел от наша страна - той ще преповтори същото. Оттеглям искането да бъде призован Б.Г.Й..

 

         Предвид изявлението на ответника, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ЗАЛИЧАВА КАТО СВИДЕТЕЛ Б.Г.Й полицейски инспектор в сектор ПП при ОД на МВР Бургас.

 

         СЪДЪТ констатира, че и двамата свидетели по делото са редовно призовани.

         Свидетелят А.А. е призован лично на 12.04.2013 г.- / л. 48 от делото/, а свидетелят П.К.К. е призован лично на 28.03.2013г. – /л. 45 от делото/. Към днешното съдебно заседание  не са постъпили искания от страна на тези двама свидетеля, от които да стане ясно, че са обективно възпрепятствани да се явят в указания час и на посочената дата. Съдът счита, че неявяването на свидетелите възпрепятства своевременно разглеждане на оспорването, а липсата на уважителни причини за тяхното неявяване обуславя ангажиране на показания  на свидетелите на основание на чл.85, ал. 1, вр. с чл.91, ал. 2 от ГПК.

 

         По изложените съображения, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         НАЛАГА ГЛОБА на А.С.А. с ЕГН *** от гр. Несебър, ж.к. ***, бл.**, в размер на 150,00 лева и постановява принудителното му довеждане.

 

         НАЛАГА ГЛОБА на П.К.К. с ЕГН *** от гр. Поморие, ул. ***** в размер на 150,00 лева и постановява принудителното му довеждане.

 

         ДА СЕ УВЕДОМИ Главна дирекция „Охрана на съдебната власт” за определението.

 

         УКАЗВА на свидетелите, че определението, с което им е наложена глоба подлежи на обжалване по реда на чл.92 от ГПК.

 

         Адв. К.: Имам допълнителни доказателствени искания. Моля да  задължите ответника да представи Инструкция № Із-2295/2006г. на МВР както и Етичния кодекс на служителите от МВР, които не са обнародвани и няма как да се ползвам законосъобразно от посоченото в тях. Моля да задължите административния орган да представи в разумен срок, преди следващото съдебно заседание, заверени копия от тези два документа. Моля да задължите административния орган или директора на Дирекция „Инспекторат” при МВР - София да представи преди следващото съдебно заседание заверено копие от докладните записки, които са изготвени по отношение проверката в Бургас на свидетеля С.К. и Р. Р.

 

         Съдът счита, че искането на адв. К. за представяне на отменената Инструкция за патрулно постовата дейност и Етичния кодекс на служителя на МВР е основателно. Задължението за тяхното представяне следва да бъде възложено върху ответника, който на основание чл.170, ал. 1 от АПК дължи доказване на всички правни и фактически основания за издаване на оспорения акт.

         С оглед на изложеното, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ЗАДЪЛЖАВА НАЧАЛНИКА на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас, в 20-дневен срок от днес, да представи Инструкция № Із-2295/2006 г. за патрулно-постовата дейност на МВР, както и екземпляр от Етичния кодекс на служителя на МВР – и двата документа със заверка.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Запознат ли сте срещу подпис с отменената инструкция?

 

         ОТГОВОР: Принципно сме запознати, не мога да отговоря конкретно дали съм запознат.

 

         СЪДЪТ счита, че следва да събере доказателства в тази насока, а именно дали жалбоподателят е бил запознат със съдържанието на Инструкцията от 2006г.

 

         СЪДЪТ счита, че следва да събере доказателства от Дирекция „Човешки ресурси” към ОД на МВР Бургас относно факта на уведомяване на А.Д. за съществуването и съдържание на Инструкция № І-з 2295 от 2006 г. за патрулно-постовата дейност на МВР.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

         ЗАДЪЛЖАВА РЪКОВОДИТЕЛЯ на  Дирекция „Човешки ресурси” към ОД на МВР Бургас да представи справка запознат ли е в писмена форма А.С.Д. с ЕГН *** - младши автоконтрольор в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас с Инструкция № І з – 2295/2006 г. за патрулно-постовата дейност на МВР.

 

         ЗАДЪЛЖАВА РЪКОВОДИТЕЛЯ на Дирекция „Човешки ресурси” при наличието на документ, съдържащ подписа и името на А.С.Д., относно факта на запознаването със съдържанието на инструкцията, да представи заверено копие от същия документ.

 

         ОПРЕДЕЛЯ срок за изпълнение – 14 дни от получаване на съобщението.

 

         УКАЗВА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ на Дирекция „Човешки ресурси”, че при неизпълнение на вмененото му задължение, ще бъде санкциониран по реда на ГПК.

 

         Съдът счита, че не следва да приключи събирането на доказателствата, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.10.2013 година от 14,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: