ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 31.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесет и първи май                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 264 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Ищецът ЕТ „Х.Р. - Ч“ не изпраща представител, редовно уведомен от предходното съдебно заседание.

За ответника- Областна дирекция „Земеделие“ Бургас се явява юрисконсулт К..

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор А. Червеняков.

Не се явява вещото лице С.А., редовно уведомена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от ищеца ЕТ „Х.Р. - Ч“ с искане да се предостави възможност на същия да представи отговор от ЦУ на НАП, във връзка с издаденото му съдебно удостоверение. В молбата се сочи, че с молба вх.№ 70-00-16/04.05.2017 г. съдебното удостоверение е представено в НАП и отговор по него е изпратен на ищеца на 26.05.2017г., но към 30.05.2017г., то все още не е получен от последния.

 

В съдебната зала се явява вещото лице С.А..

 

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А. 53г., българка, български гражданин, неосъждана, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице А.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

Юрисконсулт К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-икономическата експертиза и определя на вещото лице А. за положения труд възнаграждение в размер на 300 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Юрисконсулт К.: Не възразявам да бъде предоставена възможност на ищеца да представи поисканото доказателство. Няма да сочим други доказателства.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се предостави възможност на ищеца да представи доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че следва да се предостави възможност на ищеца да представи посоченото в молбата доказателство, поради което следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.06.2017г. от 11.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: