ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 31.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи март                         две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

      ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

       2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

секретар:  Г.Ф.

прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

КНАХ   дело    номер   263   по    описа    за   2011  година.

 

На именното повикване в  13:40  часа се явиха:

Касаторът  Директор Регионална дирекция Комисия за защита на потребителите - Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

Ответникът по касация – „Тринадесети февруари” ООД, редовно уведомен, се представлява лично от управителят Й. А. и с адвокат Евтимов, с пълномощно от първа инстанция.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ ЕВТИМОВ – Нямаме възражение да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по касационна жалба, с която се оспорва решение на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление, издадено от касатора на ответника.

 

         Становище по жалбата и доказателствени искания:

АДВОКАТ ЕВТИМОВ – Оспорваме касационната жалба. Няма да сочим доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е процесуално допустима,  подадена от адресата на наказателното постановление, в законоустановения срок. Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам искания за събиране на доказателства. Да се приключи събирането им.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА тяхното събиране.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ ЕВТИМОВ – Моля да оставите жалбата без уважение. Същата е бланкетна, не се сочат какви са пороците в атакуваното съдебно решение, поради което не можем за изразим становище по самата жалба. От друга гледна точка считам, че решението на първата инстанция е правилно и законосъобразно, и съобразено със събраните по делото доказателства. Съдът правилно е установил, че посоченият от контролния орган БДС е неотносим към процесните стоки – детски дрехи. По тези съображения моля да оставите без уважение жалбата.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена. Неправилно съдът е изместил предмета на доказване относно текстила, от който са направени дрешките, предназначени за деца до 2 години. Видно от АУАН и Наказателното постановление става въпрос за паети, украса, по тези детски дрешки, които видно от доказателствата не са трайно прикрепени към дрешките. Видно от направеното научно проучване приложено по делото, за отлепянето на същите не е нужна някаква сила, а от приложените снимки се установява, че са малки, лъскави и шарени, и лесно могат да бъдат погълнати от деца в бебешка възраст, до 2 години. Считам, че правилно административнонаказващият орган е приложил БДС за детски играчки и правилно е определил санкцията.  

 

         Съдът, намира делото за изяснено от фактическа страна и обявява на страните, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: