ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 24.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти октомври          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2638 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МКРТНИ“ООД, редовно призован, се явява адвокат Г., преупълномощена от адвокат К., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник група към ОД на МВР Бургас, Сектор „Пътна полиция“, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ Г.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „МКРТНИ“ООД против заповед за налагане на принудителна административна мярка №17-0769-002492/24.08.2017г. издадена от началник група към ОД на МВР Бургас, Сектор „Пътна полиция“, с която на А.Н. Т. е наложена санкция по чл.171, т.2А от ЗДвП, прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца от считано от 23.08.21017г., изземване на част втора от свидетелството за регистрация и сваляне на два броя регистрационни табели с №СА28118ВР.

 

АДВОКАТ Г.: Поддържам депозираната жалба, както първоначално подадената и депозираното уточнение. Представям списък на разноските. Няма да соча други доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Г.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата и отмените заповед за налагане на принудителна административна мярка, с която се прекратява  регистрация на МПС, снемане на регистрационните табели и изземване на част втора свидетелство за регистрация на МПС. Моля за присъждане на разноските, съобразно представения списък. Представям писмени бележки, изготвени от адвокат К., които моля да вземете предвид при постановяване на вашето решение, както и практиката на Административен съд Бургас - решение № 1698/2017г. по адм.д.№ 1652/2017г.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: