ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,18.10.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осемнадесети октомври                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2637 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.И.Д., редовно уведомен, явява се лично и с адв.А., който представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник Сектор „Пътна полиция“ КАТ при ОДМВР-БУРГАС, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.А.: Да се даде ход на делото

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Г.И.Д. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0769-002504 от 24.08.2017г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр.Бургас 

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.А.: Поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

        

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените с жалбата писмени доказателства и административната преписка по съставения обжалван административен акт, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства и изпратената административната преписка.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.А.: Съгласно изискванията на ЗДП и по-точно чл.171, т.2 б.А от ЗДвП, моят доверител е управлявал лек автомобил като неправоспособен водач. В заповедта записано, че свидетелството за управление на МПС е с изтекъл срок на валидност. Тук административно-наказващият орган си противоречи и неправилно е тълкуването му, а също така заповедта е незаконосъобразна. Прекратяване на регистрацията на МПС за срок от 6 месеца до 1 година се налага на неправоспособен водач. В случая водач е моят доверител, който не е неправоспособен, има пълен комплект от точки и не е лишен от управление на МПС по административен ред.

При проверката от служителите на КАТ, водачът е разполагал със свидетелство за управление на МПС, което е било с изтекъл срок на валидност. Свидетелството е подлежало на подмяна съобразно изискванията на чл.151, ал.9 от ЗДвП. В тази връзка законодателят при такова извършено нарушение предвижда глоба в размер на 20 лева по чл.186 от ЗДвП. На следващия ден в Сектор „Пътна полиция“ доверителят ми е представил медицинско свидетелство и е подал заявление за издаване на ново свидетелство за управление на МПС. В този смисъл е и Решение № 1544 от 09.10.2017г. на Административен съд гр.Бургас.

Моля да постановите решение, с което да отмените издадената заповед за налагане на принудителна административна мярка по чл.171, т.2, б.А като незаконосъобразна.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Няма какво повече да кажа. Това, което каза адвокатът ми е точно така.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: