ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На четиринадесети май                            две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2636 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:57 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.М.С., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат К.К., назначен като служебен защитник – процесуален представител на ищеца в настоящото производство.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Колев.

 

Явява се свидетелят М.Щ.А..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от ответника, с която представя заверено копие на официална информация с изх. №9696/06.10.2017 г. по описа на ГД „Изпълнение на наказанията“ – гр.София, относно заключителна среща, проведена в залата на Министерство на правосъдието на 06.10.2017 г. по повод посещение на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ).

 

АДВОКАТ К.: Получили сме становището на ответника. Не възразяваме да се приобщи към доказателства по делото.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Да се приеме представената от ответника информация.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от ответника заверено копие на официална информация с изх. №9696/06.10.2017 г. по описа на ГД „Изпълнение на наказанията“ – гр.София, относно заключителна среща, проведена в залата на Министерство на правосъдието на 06.10.2017 г. по повод посещение на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ).

 

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, като СНЕМА самоличността му, както следва:

М.Щ.А. – *** години, български  гражданин, осъждан, в момента изтърпява наказание в ЗОЗТ „Дебелт“.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Госпожо съдия, нито ме е питал И.М.С. дали искам да свидетелствам, нито знам за какво съм тук. Не съм съгласен да бъда разпитан по делото като свидетел.

АДВОКАТ К.: Нямам въпроси към свидетеля, след като не желае да свидетелства.

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Бяхме само една седмица заедно с И.. Той имаше един колега, с който се познават. Те си говореха отвън.

И. беше около половин година в ареста, и си говореха с  един друг негов колега лишен от свобода и му вика: „И. кога ще дойдеш в нашия отряд?“

С И. бяхме около една седмица. Зимно време дойде при нас през 2017 г., не помня, пия хапчета не помня. Да е бил една седмица най-много.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключи разпита на  свидетеля и същия бе отведен от залата.

 

АДВОКАТ К.: Довереникът ми е работил на строеж и пострада и повече от десет дни нямам връзка с него. Аз не мога да посоча свидетел. Ако е възможно да ми предоставите възможност да направя възможното да го открия.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Считам, че с оглед днешните показания на свидетеля, който не желае да дава показания в залата, следва да се даде възможност да се представят и други доказателства от ищеца и следва да се отложи делото за друга дата.

 

СЪДЪТ, като намери за основателни доводите на пълномощника на ищеца и на представителя на Окръжна прокуратура – гр. Бургас за предоставяне още една възможност на ищеца за ангажиране на доказателства по делото за доказване на твърденията в исковата молба,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ищеца да ангажира допълнителни доказателства по делото най-късно до следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.06.2018 г. от 13:15 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: