ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 26.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и шести февруари                две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2636 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:17 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.М.С., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Колев.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че в деловодството на Административен съд – гр. Бургас е получено обаждане от адвокат К.К. – назначен служебен защитник на ищеца И.М.С., за това, че е отпътувал от гр.София за гр. Бургас днес в 7:00 часа сутринта, но поради влошена метеорологична обстановка към момента е до гр. Стара Загора и вероятно няма да успее да се яви за насроченото днес съдебно заседание.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Считам, че не трябва да се дава ход на делото и да се отложи за друга дата поради обективната невъзможност на адвокат К. да присъства в днешно съдебно заседание, въпреки надлежно взетите от него мерки, за да присъства, като това е поради влошената метеорологична обстановка, която считам, че е ноторен факт и лесно може да се провери с поглеждане навън.

Моля да не се дава ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице обективни пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА същото и го НАСРОЧВА за 12.03.2018 от 14:10 часа, за която дата и час да се призове ищецът чрез служебния му защитник.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: