ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 15.11.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На петнадесети ноември                                     две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2633 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

Жалбоподателят М.Н.М., редовно уведомен, се явява лично и с адв. П., с представено по делото пълномощно.

За ответника - ст. инспектор при Първо РУ при ОДМВР - Бургас, редовно уведомен, се явява лично Г.Я..

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на М.Н.М. с ЕГН **********, с адрес *** против заповед за задържане на лице № 431 3З-380/14.09.2017 г. на ст. инспектор при Първо РУ на ОДМВР гр. Бургас, издадена на основание чл.72, ал.1, т.4 ЗМВР.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

Адв. П.: Поддържам жалбата и приложените документи към нея. Моля да бъде разпитан един свидетел, а именно майката на жалбоподателя, тъй като същият е непълнолетен и тя е присъствала през цялото време, когато той е задържан.

 

ответникът: Оспорвам жалбата. змвр ни дава пълното право при данни за лице, извършило престъпление, да предприемем такава мярка. Това не е наказание, а възможност да се съберат данни и доказателства относно съпричастността към извършването на дадено престъпление. Лицето е задържано, защото имаме данни за извършено нарушение. Моля да се приеме административната преписка. Няма да сочим други доказателства. Нямам претенции относно разпита на майката на момчето. 

 

Съдът допуска до разпит водения свидетел, на когото снема самоличността, както следва:

 

Т.М.М., с ЕГН **********, на ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, семейна, майка на жалбоподателя.

 

Свидетелят е предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

          Свидетелят обещава да говори истината.

 

свидетелят: Майка съм на жалбоподателя и желая да свидетелствам в настоящия процес.

 

Свидетелят на въпроси на адв. П.:

 

въпрос: Спомняте ли си за случая, когато синът Ви бе задържан и какво се случи?

 

отговор: Спомням си, да. Вкъщи дойдоха двама следователи, говориха с мен и казаха, че трябва да го закарам за разпит. Взех го, закарах го по обяд на разпит и влязохме на третия етаж в една стая в Първо РУ за разпит. Господинът, който е в залата в момента, го попита дали си спомня за случая, синът ми каза - „не”, попита го „бил ли си с тези и тези” и синът ми каза - „не”. Последва - „добре тогава, сега ще те задържим за 24 часа и утре сутринта да си спомниш”.  Оттам ни преместиха в друг кабинет, накараха сина ми да напише показания. Когато погледнаха показанията казаха, че не им харесват, не били истина и трябва да пише други и затова де факто го задържат. Още първия път горе попитах на какво основание го задържат и отговорът беше - за хулиганство.  Обадихме се на адвокат. Дойде адвокатът, който говори със следователя, който пък от своя страна е говорил със следователката по случая. Тя не е имала претенции сина ми нито да бъде разпитван, нито да бъде викан. Не знам защо синът ми е бил извикан за разпит. Според мен на лична основа.

 

въпрос на съда: Като дойдоха следователите във Вашия дом  за какво казаха, че искат да разпитват сина Ви?

 

Отговор: Заради някакъв случай пред Старата поща.

 

въпрос: Синът Ви къде се е намирал, когато е станал този случай пред Старата поща?

 

отговор: Той е тръгвал да се прибира, да си хваща тролея и вижда една голяма тълпа, която тръгва да ги гони и той тръгва да бяга просто.

 

въпрос: Спомняте ли си втория следовател / не г-н Я./, който беше в кабинета, когато синът Ви написа обясненията, какво каза след като ги прочете?

 

Отговор: Той каза, че е съгласен с тези обяснения и няма проблеми. Обаче г-н Я. каза, че според него не са верни.

 

въпрос на ответника: Когато синът Ви е обяснил, че е бил там пред Старата поща и са го гонели това на същия ден ли е било, когато е станало престъплението, което разследваме?

 

Отговор: Да, мисля, че на същия ден, когато е станало нещо на Старата поща.

 

въпрос на адв. П.: Оттогава до сега вече минаха 2-3 месеца викан ли е Вашият син поне като свидетел от следователката, която води въпросното дело? Привличан ли е като обвиняем?

 

Отговор: Не, не е.

 

адв. П.: Нямам други въпроси. Няма да сочим други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ответникът: Това, че наши служители са отишли да ги търсят и лицето е дошло доброволно в РУ не отмяна нашите правомощия дадено лице да бъде задържано с цел установяване съпричастността, докато се докаже или отпадне същата. Самото задържане не доказва, че лицето е направило деянията, за които е задържано. Искам да направя следното уточнение: В заповедта е написано, че същата е издадена на основание чл.72, ал.1, т. 4 змвр, но е допусната техническа грешка и същата следва да се счита издадена на основание чл.72, ал.1, т. 1 ЗМВР, тъй като сме счели, че има данни от жалбоподателя за извършено нарушение. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

реплика на адв. П.: Това е съществено процесуално нарушение. Само на това основание считам, че заповедта следва да бъде отменена.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези събрани в днешното съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

адв. П.: Уважаема г-жо председател, считам, че заповедта е незаконосъобразна. Аргументите ми са следните: доверителят ми е бил повикан и се е явил доброволно с майка си  в Първо ру гр. Бургас, за да бъде разпитан за някакъв случай. Според полицията от Първо РУ той е бил съпричастен към този случай. Той се е явил доброволно, написал е обясненията, които са му били поискани. Лично г-н Я. заяви, че това, което е написано не е вярно и докато не напише това, което е вярно, ще бъде задържан. Той оформи заповедта за задържане. Говорих с разследващия полицай, която води ДП. Тя заяви, че за първи път чува за това лице, не е разпореждала да бъде разпитван и ако е трябвало ще го направи тя – тя е разследващия полицай, водещ ДП по това разследване. Считам, че задържането имаше тежки последици за жалбоподателя, тъй като той е непълнолетен, редовен ученик е, тогава се наложи да не бъде на училище, беше стресиран от това, което се случи. Донякъде вредата впоследствие беше поправена, тъй като той беше освободен след няколко часово задържане, но считам, че заповедта следва да бъде отменена именно на тези основания. Не може да бъде задържан на основание, че не е написал това, което иска да прочете полицията за вярно или което приема тя за вярно. Той е написал това, което той счита за вярно и това е негово право. Впрочем въобще не беше предупреден, че това е негово право и той може да не напише и нищо. Трябваше лично аз да се намесвам и да казвам, че той ако не иска може и нищо да не напише. Въпреки това беше оформена процесната заповед и той беше задържан. Считам, че са нарушени правата на доверителя ми. От всякаква гледна точка заповедта е незаконосъобразна, няма никакви правни основания да бъде издавана и той да бъде задържан, след като доброволно се е явил, дал е обяснения, съдействал е на полицията и най-важното до момента не е доказано негово участие в случая, за който се твърди, че той има някаква съпричастност. Както виждате минали са три месеца и той не е викан дори да бъде разпитан като свидетел по делото. Моля на тези основания да отмените изцяло заповедта за задържане като незаконосъобразна. Нямаме претенции да ни бъдат плащани разходите по настоящето дело.

 

ответникът: Моля да бъде оставена в сила процесната заповед като законосъобразна.  Моля да бъде взето предвид направеното уточнение от мен в днешно съдебно заседание предвид допуснатата техническа грешка. В заповедта е записано, че основание за издаване на същата и за задържане на лицето е обстоятелството, че жалбоподателят е заподозрян за извършени хулигански действия.

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:19 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: