ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 19.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети май                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2628 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Българово” АД, редовно призован,  се явява адвокат П.Д.Д., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Териториално поделение на НОИ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Т.И.С., С.З.С., редовно призовани, не се явяват, представляват се от адвокат Р., с пълномощно по делото.

 

Не се явява вещото лице И.Д., редовно уведомен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване на ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

Не е постъпило заключение от вещото лице И.Д. по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

АДВОКАТ Д.: Водим поисканите от нас и допуснатите от съда трима свидетели, които моля да разпитате в днешното съдебно заседание за фактите и обстоятелствата, които съм посочил в молбата депозирана по делото.

ЮРИСКОНУСЛТ Ч.: Към настоящия момент нямам възражения и няма да соча доказателства.

 

АДВОКАТ Р.: Съдът се е произнесъл с определение за допускане на свидетелите. Няма да соча други към настоящия момент

 

СЪДЪТ пристъпва към разпит на водените свидетели, които бяха въведени в съдебната зала. Снема самоличността на свидетелите, както следва:

 

К.С.К.-57г., семеен,

В.Т.М.- 38г, несемеен

Й.К.Д.- 32г., семеен,

и тримата български граждани, неосъждани, предупредени за наказателната отговорност по чл.290 от НК за даване на неверни показания.

 

Свидетелите ОБЕЩАВАТ да говорят истината.

 

Свидетелите М. и Д., изведени от съдебната зала. Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля К..

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Служител съм на „Българово” АД. Работя там около 15-20 години, като съм бил шофьор на автобус, на малко камионче, тракторист. Към настоящия момент работя като снабдител и правя инструктажи за работа, когато дойде някой нов работник. Снабдявам дружеството с части, като говоря за части на автомобили, трактори, каквито автомобили имаме.

Инструктажи провеждам от две –три години вече.

По трудов договор мисля, че се водя тракторист-работник.

 

АДВОКАТ Д.: Казахте, че провеждате инструктажи, а  минали ли сте курс да провеждате такива и къде? Какво Ви обучаваха?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Преминал съм курс в хотел „Аква” срещу хотел „Космос”. Този курс беше как да обясним и инструктираме работниците във връзка с безопасност на труда, свързано с всичко за работа с машини, за работа с препарати.

 

АДВОКАТ Д.: От кого бяхте обучен за инструктажите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не мога да кажа кой ме е обучил, една жена беше. От работа ме пратиха. Всяка години периодично минаваме такова обучение. Тази година мисля, че минахме, но не съм много сигурен. Миналата година пак минах такова обучение. Като минем курса ни дават сертификат – един напечатан лист.

 

АДВОКАТ Д.: Службата по трудова медицина ли провеждаше този курс?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Предполагам да, щом там се провеждат тези курсове. Не мога да кажа как се казва фирмата, която провежда обучението за инструктажи.

 

АДВОКАТ Д.: На колко време провеждахте инструктаж и за какво?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: На три месеца по принцип провеждаме инструктажа, а ако дойде нов работник веднага му се провежда такъв. Развеждам  в двора - в горната и долната част, показвам му машините и къде да пипа и къде не. Инструктажи провеждаме веднага като дойде нов работник и тези на три месеца. Понякога когато предстои кампания за опресняване пак провеждаме инструктаж. Ежедневен инструктаж всяка сутрин не провеждаме.

 

АДВОКАТ Д.: Работникът И. С. познавате ли го и ако да извършвали ли сте му инструктаж за безопасност на работата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Това е момчето, с което стана злополуката. Познавам го. Провеждал съм му инструктаж. Той беше общ работник. При него имаше още две-три момчета и жени основно. Неговата работа беше ако падне зърно от камиона да премете, чисти базата и такива неща. На полето може да отиде общ работник, ако има разтоварна работа - чували, но по принцип нямаме такива, защото всичко е механизирано. Единствен С.  на полето е ходил с жените като копаят по реда, като берат грозде, товарят и изсипват кошчето в лодката. И. не съм го виждал там при нас да кара автомобили и селскостопанска техника. Беше общ работник с 4-5 жени и още едно момченце.

На 05.07.2014 година аз бях на работа. Към него момент аз ходех с камиончето с което снабдявам. Не съм бил там като се е случила злополуката. Знам, че И.  се е обърнал с трактора и е останал отдолу. Не знам защо той е карал трактора. Не съм му провеждал инструктаж на И. за управление трактор. Понеже аз не стоя по цял ден в базата, като е бил там при нас не съм го виждал да кара трактор.

 

АДВОКАТ Д.: В неговата длъжността характеристика, на И., ако знаете, записано ли е  да кара селскостопанската техника

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не съм запознат с неговата длъжността характеристика, не  е имал такива задължения, той си е общ работник. Имаме си пазачи, не мога да кажа той дали е бил някога пазач.

Зимата всички се завъртат около печката, стане обяд хапнат и тръгват. По принцип зимата нямаме работа.

Пожарникар имаме по-време на кампанията. Имахме един К., той караше „Спартак” с цистерната. Има и друг тракторист, който заорава нивите.

 

АДВОКАТ Д.: Специално за тази жътвена кампания кога сте провели инструктаж.

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Инструктажът беше в началото на месеца, а кампанията започва на 10-15, но не мога да кажа точно кога е бил инструктажът. След инструктажа аз се разписвам и всички момчета се разписват. След това шефът ги гледа, а ако е там и той присъства на инструктажа.

 

АДВОКАТ Д.:  Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Знаете ли кой всъщност възлага на работниците какво да извършват през конкретния ден?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Ако шефът И. Ц. е там, той им възлага работата, като го  няма аз им казвам какво да работят. И. Ц. е изпълнителния директора на „Българово”АД.

В конкретния ден на злополуката на И. не съм възлагал работа.  Той сутрин не дойде при нас, той отиде в Равнец. Ние сме две кооперации една в „Българово”АД, а другата в Равнец. Аз съм в „Българово”АД и не ходя в Равнец. В Равнец  също има база и стопански двор. Там им са машините, тракторите и всичко. Аз само на „Българово”АД провеждам инструктажа.

 

АДВОКАТ Р.: В Равнец на коя кооперация е базата на „Българово” или на ЗК„Зора  93”

 

 СВИДЕТЕЛЯТ К.: Базата в Равнец е на ЗК „Зора”, като не съм сигурен дали 92 или 93. И. е служител на „Българово” АД.

По принцип от Равнец идват да ни помагат на нас и ние на тях, като имаме нужда. Примерно закъсваме със сеитбата и те идват да помагат.  Шефът казва кой да отиде да помага. Той казва кой, къде да отиде. Шефът казва да отидат да помагат.  Шефът на ЗК„Зора” и „Българово” АД е един и същи – И. Ц. и той казва какво да се прави.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Тези които управляват трактори по длъжностни характеристики  трактористи ли са?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Мисля, че трактористи се водят, но не съм им гледал документите как се водят.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ Р.: Щом вие водите инструктажите,  юли месец провеждали ли сте инструктаж по време на кампанията?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Стриктно спазваме на три месеца инструктажа и когато имаме кампания пак. Преди кампанията правим инструктаж, защото по време на кампания е по-вероятно и може да се случи някаква злополука.

Инструктажът на ЗК „Зора” не го провеждам аз и не мога да кажа кой го провеждат там. Не съм се интересувал.

 

АДВОКАТ Р.: Вие като водите инструктажа, Вас някой лично инструктирали Ви какво да вършите или сам се инструктирате?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Ц. началникът ме инструктира. Той като ме прати някъде ми казва с какво да внимавам, пък аз от 20 години работя там, а той е по-малък от мен и аз знам повече от него, какво да ме инструктира.

 

АДВОКАТ Р.: С оглед отговора на свидетеля, правя искане да му бъде предявен представения по преписката на ТП на НОИ извлечение от книга за инструктаж на стр.26 от делото. Въпросът ми е този инструктаж дали е проведен от него и дали на този инструктаж за този период сам себе си ли е инструктирал.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля извлечение от книгата за инструктаж, находяща се на стр. 26 по делото.

 

Свидетелят К. посочва, че  подписите положени в графа 8 „подпис на лицето извършило инструктажа” са негови, както и подписа в графа 7 „подпис на инструктирания” срещу неговото име също е негов, т.е. подписал се е като инструктиран и лице извършило инструктажа.

 

АДВОКАТ Р.: На каква длъжност сте се инструктирали?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Като водач на селскостопанска машина. През 2014 от 05.03. до 03.06, не съм карал тогава комбайн май, но по принцип съм комбайнер.

 

АДВОКАТ Р.: Знаете ли  поради каква причина на И. С. свидетелството за правоуправление на селскостопанска техника е в „Българово” АД?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не знам какво прави книжката му там. Той беше общ работник на площадката. Не знам защо книжката му е там.

АДВОКАТ Р.: Извън случаите когато И. Ц. разпределя работата, Вие лично разпределяли ли сте работа на общите работници и шофьорите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Като го няма началника, аз им казвам на общите работници да изметат, да изкопаят тревата, да почистят за да не стоят в стаята, а да свършат нещо. Аз не съм пращал в базата в Равнец никого.

 

АДВОКАТ Р.: Дейността по пръскане по време на жътвената кампания как се извършва, с машини или ръчно?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: С машини се извършва, но има общи работници, които носят кашона, слагат в пръскачката и такива неща. И. не е управлявал такава машина. Това са нови машини и само две момчета ги карат - Андон и Наско.

 

АДВОКАТ Р.: Някои от общите работници извършвал ли е ремонт на селскостопански машини? Възлагали ли сте на общите работници да помагат при ремонт на селскостопанските машини?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Общите работници могат да участват до такава степен да подадат ключа, защото общия работник не разбира от трактори, той тракториста не разбира, камо ли общия работник. Общият работник може да влезе в кабината  да почисти трактора. Могат да дават  трупчета и такива неща.

 

АДВОКАТ Р.: Във вашата кооперация казан за варене на ракия има ли?

 

АДВОКАТ Д.: Възразявам срещу този въпрос, неотносим е към спора.

 

Съдът ДОПУСКА въпросът на адвокат Р..

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: От много години няма казан за варене на ракия. Няма казан за ракия от ТКЗС още.

 

АДВОКАТ Р.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ Д.: Всички работници в „Българово” АД бяха ли инструктирани за безопасност на труда и имах ли лични предпазни средства осигурени от работодателя?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Всички работници са инструктирани  за безопасност на труда и имат такива предпазни средства – очила, ботуши, аз лично съм ги купувал.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси.

 

Свидетелят беше освободен, като остана в съдебната зала.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля М., който беше въведен в съдебната зала.

 

СВИДЕТЕЛЯТ  М.: Аз работя в „Зора 93” в с. Равнец. Председателят на „Зора 93” е И. Ц..

 

АДВОКАТ Д.: Като какъв работите в „Зора 93”?

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Работя като механизатор. Карам селскостопански машини - трактор  и комбайн, но от миналата година вече карам само трактор. От 1994 година от когато е кооперацията работя там.

 

АДВОКАТ Д.: Миналогодишната жътвена кампания как беше организира и каква машина карахте?

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Миналата година карах трактор „Джон диър” с ремарке за зърно от  площадките до базата.

 

АДВОКАТ Д.: Възложено ли Ви е нещо друго да правите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Беше възложено на мен и на моя колега - М.Т., да караме от селскостопанския двор до блока и съответно да прибираме от блока до селскостопанския двор трактор със цистерна с вода, като противопожарна машина. Тази машина стои на блока в случай, че възникне пожар за да има вода за гасене.

С „Джон диър” – трактор  с ремарке през деня возя зърно от блока до селскостопанския двор. Сутрин другия М., който е на фадромата трябва да закара трактора с цистерната с вода на блока, но когато  му се налага на него да товари коли за износ на зърното и няма възможност да закара трактора с вода до блока, аз го карам или пък някоя вечер го прибирам. Обикновено М. се грижеше за цистерната с вода. Първо закарваме трактора с цистерната до блока, връщам се с друг колега, който е натоварил вече зърно и отивам в селскостопанския двор и вземам трактора. Оставям едната машина и вземам друга. Има пикап „Нисан”, който също ползвам за превоз. В повечето случаи, когато колегата трябваше да дойде, той слиза от фадромата и го качвам и отиваме на блока.

А в другия случай вечер аз се връщам в селскостопанския двор с трактора с цистерната и друг колега ме качва понякога с пикапа и отиваме на блока и прибираме цистерната. С трактора е по-бавно и затова с пикапа ходим.

 

АДВОКАТ Д.: И. С. познавате ли го?

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: И. С. го познавам от работата. Той беше при нас като общ работник. И. дойде при нас в първите дни от започването на кампанията. Преди това не е работил при нас. Тогава за първи път дойде. Мисля, че това беше края на юни, но точна дата не мога да кажа. Тогава го видях за първи път. Той дойде за да помага на комбайнерите за почистване на комбайните. Всяка сутрин преди да излязат на работа трябва комбайна да се почисти от сламата. Това почистване става с компресор с въздух под налягане. Един вид се издухват и се гресират отделни елементи на машината и И. го правеше това нещо. Като отиваме на блока хедера е прикачен за комбайна и И. помага да се закачи отпред хедера и съответно вечерта да се закачи отзад.

През деня това му бяха задълженията. Той е стоял с нас полето под сенника - едно ремарке с чардак. Там стоеше И. през деня. Аз не съм го виждал да управлява някоя от машините.

Тогава за тази случка аз взех последното зърно от блока и тръгнах  да се прибирам, за да мога да го оставя и да се върна за цистерната. Тогава доколкото си спомням беше около 20,00 часа, а ние по принцип караме до към 20,30 -21,00 часа, в зависимост от условията, но не знам защо тогава по-рано си тръгнахме. Аз тръгнах  да се прибирам, да закарам зърното напред преди другите, за да се върна да взема този трактор с цистерната.  На полето останаха всички машини с В., който кара комбайн и ми е братовчед, Й. който също е комбайнер и И.. Двете комбайни бяха там и този въпросния трактор с цистерната вода. Това не беше първия ден от компанията и организацията беше такава, че закарвам трактора и се връщам за цистерната, като обикновено цистерната я прибираше другия колега М., но този ден той се беше прибрал. В този ден аз трябваше да оставя трактора със зърното и с някой колега да вземем пикапа и да отидем до блока да вземем цистерната. Пикапа „Нисан” го караме всичките, когато се наложи. М. - моя колега фадромиста и той го кара. Нисанът е към кооперацията. Ние сме пет човека, които работим като механизатори, имаше и общи работници към „Зора”, но те не го карат „Нисана”, защото те нямат книжка и  как ще се качат да карат. Той за това е там да го караме този пикап. Не се е случвало да имаме общ работник който да има книжка и да кара „Нисана”. Аз взех последното зърно на 05.07.2015година с трактора с ремарке  и тръгнах към стопанския двор, а колегите останаха да си откачат хедерите. С Хедер приставката се отрязва житото – сърпа е това. Това е част към комбайната, с което се режи. Комбайната само вършей, но се слагат различни приставки в зависимост какво ще прибираме – жито, слънчоглед. Това съоръжение – хедер си има количка и   като се приключи работата се слага в количката и се закача отзад на комбайна и се прибира в стопанския двор. Аз тръгнах с трактора със зърно, а колегите откачат хедерите и си тръгват. Машините се движат бавно. И. остава на блока за да не остане трактора с цистерната един вид сама.  Не знам дали И. е можел да кара. Доколкото разбрах от него е изкарал училище в Карнобат или Айтос и беше казал, че ще има изпит за придобиваме някакво правоуправление. Чакаше да му се обади инструктор.

Като тръгнах още не бях стигнал до базата и ми звънна братовчед ми В. и думите му бяха „Илийчо обърна трактора”. Този трактор е бил след комбайните. Братовчед ми е карал пред И.. По принцип се движехме - аз с трактора, след мен едната комбайна с братовчед ми, след това трактора с И., който се е обърнал и другата комбайна, която него ден имаше проблем и колегата е бил много назад. Този отзад зад И. е Й., който е тук да го  разпитват. Й. е бил много назад след И..

 

АДВОКАТ Д.: Докато И. е бил при вас някой възлагал ли му е да кара този трактор с цистерната.

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Тракторът с цистерната аз и моя колега М. имахме задължение да го караме. Друг път не се е случвало да го кара И..

 

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: В тази ЗК „Зора” колко общи работници имахте?

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: За миналата кампания имахме един общ работник. Общите работници са за улеснение на комбайнерите, не че е невъзможно да се работи без тях. По време на кампанията общите работници имат задължения, този нашия от Зора там да отваря капаците на ремаркето, за разтоварване на ремаркето, метат площадки, метат складове. Това е работата им.

Инструктажът в ЗК ”Зора 93” го провежда г-н Ц.. На определено време имаме инструктаж,  който е периодичен по-скоро. Предполагам, че като идват работници от другата кооперация се провежда инструктаж, но аз лично не съм присъствал.

Ние работим от много време и периодичния инструктаж, който ни се прави и от това което ежегодно правим, не точно достатъчен, но не е и всеки ден да се прави. Не е задължително всеки ден да дойде шефа да ни го прави, работим отдавна и общо взето знаем за какво става въпрос.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: И. С. като дойде във вашата кооперация, оставяха ли го в стопанския двор или беше на блока.

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Мисля, че е оставал някой път в стопанския двор, но повечето случаи беше с нас на блока.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Как се разпределят задачите, кога и кой ги разпределя? В деня на инцидента знаете ли какво е възложено на И.?

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Сутрин преди да излезем от стопанския двор, ние си знаем задълженията, аз съм с трактора с ремаркето, а другите двама колеги с комбайните. Ц. казва къде ще ходим да жънем, за общите работници, ако трябва да се чисти пак Ц. определя. За конкретния ден не мога да кажа какво им е било възложено на общите работници.

Имаше едно момче А., който караше трактора с плуговете, като противопожарна. Той не може да кара две машини и само с това се занимаваше, като почне блока имаше да заорава.

Противопожарни бяха цистерната с вода и трактора с плугове.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ Р.: В деня на инцидента кой докара цистерната с вода до блока?

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Аз закарах цистерната до блока.

 

АДВОКАТ Р.: Вашият трактор кой го докара до блока?

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Аз закарах моя трактор до блока. Закарах цистерната до блока и после се върнах да взема трактора. По принцип другия колега ме закарва, но нея вечер се беше прибрал и въобще не е разбрал за инцидента. Другият колега е Р.С., който беше оставил трактора в стопанския двор и си беше тръгнал.

 

АДВОКАТ Р.: Този Р. от вашата кооперация ли е?

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Да, от нашата кооперация.

 

АДВОКАТ Р.: Този Р. отива от базата до блока и Вие се връщате с него обратно до базата да вземете трактора, така ли?

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Да, той се беше качил на блока, аз закарах трактора с цистерната. Той като напълни ремаркето трябва да отиде до базата да го разтовари и аз слязох с него в базата и вече си взех моя трактора и пак се върнах на блока.

 

АДВОКАТ Р.: През другите дни кой управлява машината с цистерната с вода.

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Този трактор аз, но в повечето случаи М. Тодоров го кара, който е на фадромата. Случвало се е и аз да го карам предните дни. При М. по същия начин става управлението на машините - отива с цистерната до блока и се връща да вземе фадромата. Не е имало други, които да управляват тази цистерна освен нас двамата.

 

АДВОКАТ Р.: През деня И. каква работа вършеше?

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Освен сутринта да почисти комбайна и след това помага на блока за закачането на хедерите и след това си стои на сенника и ако има нужда почиства комбайна и вечер помага за разкачването на хедерите.

 

АДВОКАТ Р.: Престоя му цял ден на блока защо е бил необходим?

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Не мога да Ви кажа. Има шефове те да кажат.

 

АДВОКАТ Р.: Колко дни преди пети юли беше пратен във вашата кооперация И.?

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Знам, че жътвата беше започнала като дойде момчето. Преди това не е идвал. Въобще не съм го виждал преди това.

 

АДВОКАТ Р.: Обикновено в каква редица се прибирате с машините?

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Аз, Д. Й., В.,  А.- пожарникара и И.. Забравих преди малко за А.. Аз тръгнах първи. След това братовчед ми В., А. доколкото разбрах е бил след братовчед ми. Видях спрените машини и така мисля, че са били подредени в редица.

Братовчед ми като ми се обади, аз се върнах въобще не стигнах до стопанския двор. Върнах се с пълната кола и ги видях, че бяха минали моста и спрели – трактора, пожарникарския и комбайната, а този колега който кара другата комбайна имаше проблем и той още не беше минал моста и беше след обърнатия трактор.  Не знам кой е видял инцидента.

 

АДВОКАТ Р.: Този А. с каква машина  е бил?

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: А. беше с трактора с плугове, който е противопожарен. Той само него кара.

 

АДВОКАТ Д.: Вие този същия ден чували ли сте от някого да възлага на И. С. да кара този трактор по какъвто и да е повод?

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Не съм чувал да му е възлагано да кара трактора.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетеля.

 

Съдът освободи свидетеля М., като той и свидетелят К. напускат съдебната зала.

 

Съдът пристъпва към разпит на свидетеля Д., който беше въведен в съдебната зала.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Работя в с. Равнец в ЗК”Зора 93”, като комбайнер и тракторист от четири години.

 

АДВОКАТ Д.: От както сте започнали работа, извършван ли Ви се инструктажи за безопасност на работата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.:  Да извършват се инструктажи от г-н Ц.. Тези инструктажи са на период от време на три месеца. Правим на три месеца и в началото на жътвата инструктажи. Подписваме се за инструктажа всеки път.

 И. С. го  познавам от конкретната случка. Той дойде да работи една седмица преди инцидента при нас и оттогава го познавам. Преди това не съм го виждал. Той работеше като общ работнико, като помагаше на комбайнерите, почистваше, издухваше комбайна с  компресор с въздух. В конкретният случай компресора беше в стопанския двор сутринта, но някой  път е бил и на полето, но в конкретния ден не е бил на полето.

На 05.07.2014г. не си спомням, но някой път и на обяд издухваме комбайните, а сутрин в стопанския двор е задължително. На 05.07.2014г. на полето И. цял ден стои под сенника. Той си стои под  сенника, ако се задръсти комбайна и ни трябва помощ, защото всичко на ръка се чисти, помага. Като се задръсти издърпваме с ръце сламата за да се почисти комбайна. Затова помага И.. Тази дейност не е опасна, защото е спрян комбайна и е с изгасен двигател.

На 05.07.2014г. към осем без нещо запразнихме работа. Аз си откачих хедера от комбайна и исках да потеглям към стопанския двор, но нещо отказа комбайна да превключи на друга предавка. Ние жънем на първа скорост, а караме на трета при транспортиране, за да стане по-бързо. Него ден ми отказа скоростната кутия  и слязох долу да я оправя. Това ми отне около 15-20минути. След като я оправих качих се горе и потеглих и  продължих да си карам и да се прибирам. Стигах на високото и гледам обърнат трактор и той нашия с цистерната. Тракторът беше с гумите на горе.

Аз като излязох из под комбайната, където си оправях скоростната кутия, нямаше никой на полето и затова не знаех кой е карал обърната цистерна. Не знам някой да е карал И. да управлява трактора. Не съм присъствал като тръгнаха другите, защото бях отдолу да си оправям комбайна.

В.- първия разпитан свидетел днес, по принцип кара трактора с цистерната. Не се е случвало И. да кара трактора с цистерната.

И. не е искал от мен да кара трактора. Не знам някой да му е възлагал да кара трактора.

Като отидох Наско беше на място на инцидента, В.- братовчеда на разпитания днес В., А. М., и В., който беше разпитан днес. В.-разпитания не беше на инцидента, той дойде по-късно. Ние вече бяхме там и той тогава дойде.

 

АДВОКАТ Д.: Чували ли сте от г-н Ц. да е възлагал на И., да кара тази машина - трактора с цистерната с вода?

 

СВИДЕТЕЛЯТ  Д.: Абсолютно не, никой не го е молил. Той В. си я кара цистерната и си я сваля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Знаете ли И. С. дали има свидетелство за управление на такава техника?.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: И. е общ работник, той няма свидетелство за управление на такава техника. Той дойде при нас да чисти, не се е качвал да кара трактора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Кой възлагаше задачите за деня? И бяхте ли събрани всички като Ви се възлагат задачите? На 04.07.2014г. какви задачи имахте?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: г-н Ц. идва и казва какво да вършим  на всеки по отделно.

На 04.07.2014г. отидохме сутринта на един блок и на обяд се изместихме на друг блок.

 

АДВОКАТ Р.: Сутринта кой е изпратил И. от Българово в Равнец?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Не мога да отговоря. Не знам кой го е изпратил.

 

АДВОКАТ Р.: Къде го видяхте за първи път И. в стопанския двор или на полето?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Видях го сутринта в стопанския двор. На полето И. е бил с нас от самото начало и стои под сенника и ако стане нещо с комбайна, да се задръсти, помага да се чисти. Друг път не е карал техника никаква.

 

АДВОКАТ Р.: До блока И. как се придвижва?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Не мога да кажа, аз отивам с комбайна. Не мога да кажа как отива и се прибира в стопанския двор И., аз съм с комбайна. И. не се е качвал при мен.

 

АДВОКАТ Р.: Като сте се местили на друг блок по обяд този ден, как стана предвижването.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Аз пак си карах комбайна, предния свидетел В. качва цистерната, като неговия трактор го остави на стопанския двор на обяд. Взима цистерната качва я и пак отива за трактора до стопанския двор.

 

АДВОКАТ Р.: В. Т.М. разпитания свидетел, как се върна да вземе цистерната, след като е оставил трактора в стопанския двор?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Не съм видял как се е върнал, но трябва да е с колегата, не може пеш, тъй като е много далеч стопанския двор до блоковете. И.  също не може пеша да отиде и се върне в стопанския двор.

 

АДВОКАТ Р.: Като се местихте на другия блок, И. как се придвижи?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Не знам, не мога да отговоря как се е придвижил И. от единия блок на другия.

 

АДВОКАТ Р.: Предните дни имаше ли други хора, които да управляват трактора с цистерната?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Да, М.Т.. Той е механизатор-тракторист. Колега ни е. М. си кара фадромата. Другият който го кара е  В. - разпитания днес свидетел. В. първо закарва цистерната на блока, после се връща с някой колега до стопанския двор и си взима трактора.

 

АДВОКАТ Р.: А на полето идвал ли М. - фадромиста?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Не, с нас не  е идвал, само като кара цистерната. Конкретния ден М. - фадромиста не е идвал на блока да кара цистерната.

 

АДВОКАТ Р.: А. беше ли с вас на блока и какво прави?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: А. окрайчва блока, заорава против пожари с трактор. Това прави цял ден. А. с тази машина идва на болка и заорава.

 

АДВОКАТ Р.: Към края на работния ден като тръгнахте да се прибирате А. беше ли с Вас?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Заедно тръгнахме всичките, но нали аз имах проблеми с комбайна и не тръгнах с тях. Аз като видях обърнатия трактор А. беше там.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетеля.

 

Съдът освободи свидетеля Д., който напусна съдебната зала.

 

СТРАНИТЕ: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза. Няма да сочим други доказателства в днешното съдебно заседание.

 

Съдът счита, че следва да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза, поради което ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.06.2015 г.  от  10.20часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице И.Д..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12.38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: