ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 24.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти февруари               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2628 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 09:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Българово” АД, редовно призован,  се явява адвокат П.Д., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Териториално поделение на НОИ Бургас, редовно призован, юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.И.С., редовно призована, не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.З.С., редовно призован, не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА e молба вх.№1360/10.02.2015 година от процесуалния представител на заинтересованите страни Т.И.С. и С.З.С. – адвокат Д.Р., с искане  делото да бъде отложено за друга дата, тъй като в периода от 21.02.2015 до 11.03.2015година ще отсъства от страната, за което е приложен самолетен билет.

 

ПОСТЪПИЛА e молба вх.№1627/16.02.2015година от процесуалния представител на жалбоподателя – адвокат П.Д., с която не възразява делото да бъде отложено за друга дата предвид молба вх.№1360/2015година от адвокат Радева.ПОСТЪПИЛА е и молба вх.№1788/20.02.2015година от процесуалния представител на ответника юрисконсулт Ч., с която не възразява делото да бъде отложено за друга дата предвид постъпилата молба от заинтересованите страни. Към молбата е приложено пълномощно.

 

АДВОКАТ Д.: Да се уважи молбата на заинтересованите страни и да се отложи делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Да не се дава ход на делото, предвид постъпилата молба от заинтересованите страни.

 

СЪДЪТ с оглед постъпилите молби и изразеното становище в днешното съдебно заседание от процесуалните представители на жалбоподателя и ответника, намира че ход на делото не следва да се дава, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.03.2015година  от 11.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: