ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 24.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти март                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2625 по описа за 20\14 година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Фуражи Елина”ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

С определение от 06.03.2015година е допусната по делото съдебно- счетоводна експертиза, като с молба вх.№ 2735/20.03.2015година е представено доказателство за внесения депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам доказателствени искания към настоящия момент. Да се определи вещо лице по допуснатата експертиза.

Относно разпита на свидетели поискани от жалбоподателя, моля да се уточнят имената им.

Нямам други доказателствени искания към момента.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОПРЕДЕЛЯ  за вещо лице  по допуснатата експертиза С. А., което да бъде уведомено за следващото съдебно заседание.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че в 7- дневен срок от уведомяването следва да посочи трите имена на лицата, които иска да бъдат разпитани като свидетели по делото. Ако това не бъде сторено в указания срок и доведе до отлагане на делото ще му бъде наложена санкция на основание чл.92а от ГПК в размерите на чл.91 от ГПК.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.05.2015г.  от 10.10часа, за която дата и час страните редовно уведомен по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: