ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети февруари                      две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2624 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:05 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - ЕТВАЛПА-В. П.”, редовно призован, явява се В. Ц. П. лично и с адв. Е., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ - Директор на ДирекцияОбжалване и данъчно-осигурителна практика гр. Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М.,  с представено от днес пълномощно.

 

 По ход на делото:

 СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от В. Ц. П. в качеството се на ЕТ „Валпа – В. П.” против Ревизионен акт № 021401323/24.09.2014 г., издаден от Гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас, потвърден с Решение № 356/15.12.2014 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас.

 

АДВ. Е.: Поддържам жалбата. Поддържам и допълнителното становище, което сме представили по делото. Поддържаме искането за назначаване на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на въпроси, които съм формулирал в писмена молба, като моля вещото лице при изследване на доходите на жалбоподателя, да вземе предвид всички договори за кредити, които са сключени от него или съпругата му в посочения в молбата период, както и погашенията, които са направени по кредитите от тях или от трети лица. Освен това, моля да бъде допуснат до разпит един свидител за обстоятелствата свързани с начина на финансиране на предприятието на „Валпа - 04” ЕООД и с факта на предаване на средства от децата на жалбоподателя на него и на съпругата му. Правя уточнение, че документите по които вещото лице следва да изготви своето заключение, част от тях са налични по делото, но има и такива, които се съхраняват в жалбоподателя или в неговата съпруга, а някои се съхраняват в съответните банкови институции. Заявявам, че всички документи, по които вещото лице следва да работи и да формира заключението си, ще бъдат представени от нас за приемането им като доказателства по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям по делото обратна разписка за връчено решение на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас за попълване на административната преписка. Нямам възражение относно назначаването на съдебно-икономическа експертиза.  Считам, че проверяваният период е доста дълъг и практиката е да се начисляват всички доходи и суми, които е получавал жалбоподателя.

 

Съдът, с оглед така формулираните доказателствени искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и след извършване на допълнителни проверки и изчисления, да отговори на въпросите формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя в нарочна писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в размер на 650 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес по сметка на Административен съд – Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ извършеното плащане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Ж.Д.Ж., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

ДОПУСКА до разпит в условията на довеждане за следващо съдебно заседание поискания от процесуалния представител на жалбоподателя свидетел.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.05.2015 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: