ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 08.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осми май                                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2620 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „БУРГОДИТ МСД” ЕООД, редовно уведомен, се явява управителят Я. С. Д. лично и с адвокат К., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Дирекция „Инспекция по труда” Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Н., редовно упълномощена.

 

Явява се свидетелката З. Здравкова К..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката З.Д.К., като снема самоличността и и я предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 НК:

З. ЗДРАВКОВА К. – 34 години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните.

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да кажа истината.

 

АДВОКАТ К.: Работили ли сте в „Бургодит МСД” ЕООД, като каква и за кой период?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Работила съм в „Бургодит МСД” ЕООД като счетоводител от м. юли 2011 г. до м. декември 2012 година.

АДВОКАТ К.: Познавате ли Ж. Ф. и М. Е.?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Познавам Ж. Ф. и М. Е..

АДВОКАТ К.: По време на проверката, която се извърши от Дирекция „Инспекция по труда” на 14.05.2012 г., Вие къде бяхте?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: По време на проверката бях в офиса. Дойдоха от инспекцията по труда, дадоха ни да попълваме бележки с какво работно време и с каква заплата сме, поискаха присъствени форми, работни заплати. Аз не можах да ги дам понеже бяха в кабинета на г-жа Д.. Той беше заключен и затова не можах да ги предоставя на инспекторите. Тя отсъстваше. Ние попълнихме тези форми за длъжност, работно време и почивка. Всички документи на фирмата бяха в кабинета на управителя. Попълних декларации за длъжността ми, работното време и заплатата и такава, че не съм предоставила никакви други документи.

АДВОКАТ К.: М.  Ф. и г-жа Д. бяха ли по време на проверката?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Не.

АДВОКАТ К.: Ж. Ф. и М. Е. за кой период бяха наети във фирмата и по какъв повод?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Ж. Ф. от м. април 2012 г. работи във фирмата, а М. Е. мисля, че от 19.04.2012 г. Двете извършваха счетоводна работа. Те идваха всеки ден на работа от 8:00 да 17:00 часа. За Ж. не се сещам кога напусна. М. мисля, че още работи там, но не съм сигурна.

Не са излизали в платен отпуск докато аз бях там.

АДВОКАТ К.: Каква обедна почивка имахте там?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Половин час между 12:30 и 13:00 часа. Ж. и М. почиваха с нас.

АДВОКАТ К.: В първото разглеждане на делото сте казали точно обратно, че идват от време на време, не идват всеки ден, не почиват с вас.

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Вярното е това, което казвам в момента. При първото съдебно заседание всъщност аз не казах истината и искам да оттегля тези показания. Вярно е това, което казвам в момента тогава бях принудена да кажа тези неща, защото все още работих в това дружество. Принуди ме г-жа Д.. Тя ми дължеше три заплати и ми каза, че ще ми плати, ако свидетелствам по определен начин.

Беше ми изплащана заплата по фиш, макар, че устната ни договорка беше за двойна сума.

АДВОКАТ К.: На 14.05.2012 г. при проверката Ж., по чийто сигнал беше извършена проверката, беше ли на следващия ден на работа?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: На 14.05.2013 г., когато беше извършена проверката, Ж. беше на работа до обяд. След проверката тя си отиде. На другия ден не дойде на работа. Повече не съм я виждала в дружеството докато бях на работа.

АДВОКАТ К.: А случило ли се е същото с М.?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: С М. не. Тя си беше всеки ден на работа.

АДВОКАТ К.: Оспорвам тези показания.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Нямам въпроси към свидетелката.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът освободи свидетелката К..

 

АДВОКАТ К.: Твърдя, че този свидетел е заинтересован и недобросъвестно излага фактите. Моля да ми дадете възможност да представя доказателства за това си становище, както и да допуснете до разпит друг свидетел, относно същите факти – Т.С., при довеждане.

 

СЪДЪТ намира, че искането за събиране на допълнителни гласни доказателства е основателно, предвид констатираното противоречие между фактите, съобщени от днес разпитания свидетел пред друг състав на съда и пред този съд. Наред с това, следва да бъде дадена възможност на жалбоподателя да представи доказателства в подкрепа на становището си за недобросъвестност на свидетеля З. З. К., както и да бъде допусната до разпит в качеството на свидетел Т.С..

С оглед събраните в хода на днешно съдебно заседание данни, сочещи евентуално на склоняване към лъжесвидетелстване, препис от протокола следва да бъде изпратен на Районна прокуратура Бургас за извършване на проверка.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателя възможност за следващо съдебно заседание да ангажира и други доказателства в подкрепа на становището си по спора и по отношение на събраните до сега доказателства.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел Т.С., с място на работа „Бургодит” ООД гр. Бургас при режим на довеждане.

Препис от протокола ДА СЕ ИЗПРАТИ на Районна прокуратура Бургас, предвид мотивите на настоящото определение.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 25.09.2013 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: