ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 22.01.                                                                     град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и втори януари                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2618 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.М.М. не се явява, редовно уведомен. За него- адвокат Р..

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП” се явява юрисконсулт М..

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А.- 52г., българка, български гражданин, неосъждана. Без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице А.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

Адвокат Р.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Юрисконсулт М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-счетоводната експертиза и определя на вещото лице А. за положения труд възнаграждение в размер на 300 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат Р.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт М.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Р.: Уважаема госпожо съдия, поддържам изложеното в жалбата и моля да отмените обжалвания ревизионен акт. От фактическа страна се установиха безспорно предпоставките на чл.179 , ал.4 от ЗКПО, към които препраща ЗДДФЛ. Спорът е правен и този спор многократно е решаван от Административен съд Бургас, както и от Върховен административен съд и моля да приложите практиката относно правилността на чл. 48, ал.6 от ЗКПО спрямо физическите лица. Претендирам направените по делото разноски.

Юрисконсулт М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения са изложени в решението на Директора на Дирекция „ОДОП“ Бургас. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 077лв.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: