ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 06.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести юни                                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  260  по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:41 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Пик Ко“АД, редовно призован, се явява адвокат Димитрова, с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Представям допълнителни преводи на документи, ведно със фактура. Представям доказателствата с копие за другата страна. Представям и писмо №32-150266 от 02.06.2017г. до директора на МРР, с което е направено искане да бъде изискана по линия на международно сътрудничество във връзка посоченото в доклад на ОЛАФ, заверен препис от митническа декларация №238654 от 15.04.2014г. Нямам други доказателствени искания към момента. Да се приемат представените от мен в предходното съдебно заседание доказателства.

 

АДВОКАТ ДИМИТРОВА: Да се приемат представените в предходното съдебно заседание доказателства. Моля за срок за запознаване с представените днес доказателства, по които да можем да изразим становище. По направеното искане за събиране на доказателства, ще взема становище на по-късен етап и евентуално ще направя доказателствени искания. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в предходното съдебно заседание от юрисконсулт Л. доказателства, а именно фактура за извършен превод №0000002784/07.04.2017г., опаковъчен лист от 15.04.2014г., търговска фактура №TIR1401415/15.04.2014г., коносамент за комбиниран транспорт, писмо рег.№32-91919/04.04.2017г..

 

ДАВА възможност на жалбоподателя да се запознае с днес представените от ответника доказателства, а именно фактура № 0000002812/01.06.2017г., молба за съдействие от 15.05.2017г., известие за износ на стоки, известие за експортна услуга, подаване на документ E-SKA, регистрация на износител, заявление за издаване на формуляр SKА-А, искане за данни за SIUP и TDP и писмо №32-150266 от 02.06.2017г. до директора на МРР, по чието приемане, като доказателства по делото, съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА 26.09.2017г. от 11.30ч., за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: