ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 26.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести септември               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 260  по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Пик Ко“АД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., с пълномощно по делото.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба по факс с вх.№10072/25.09.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателя, с искане да се даде ход на делото, не възразява да се приемат представените в предходното съдебно заседание доказателства и се изразява становище по съществото на спора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема г-жо съдия, към настоящия момент все още нямаме предоставена износна декларация №238654 от 15.04-2014г., която е изискана по линията на международното сътрудничество, поради което моля да отложите делото за друга дата, за да можем да я представим.

 

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в предходното съдебно заседание доказателства, а именно фактура № 0000002812/01.06.2017г., молба за съдействие от 15.05.2017г., известие за износ на стоки, известие за експортна услуга, подаване на документ E-SKA, регистрация на износител, заявление за издаване на формуляр SKА-А, искане за данни за SIUP и TDP и писмо №32-150266 от 02.06.2017г.

 

Съдът счита така направеното искане от юрисконсулт Л. за основателно и предвид изразеното становище на жалбоподателя в докладваната днес молба ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.11.2017г. от 11.20ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: