ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 21.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи ноември                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 260 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:38 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Пик Ко“АД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно от днес.

 

СЪДЪТ докладва постъпила молба вх.№12413/20.11.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателя, с която не възразява да бъде даден ход на делото в негово отсъствие. Заявява, че ако бъде представена износна декларация №238654/15.04.2014г., желае да се запознае с нея и изразят становище, като в случай че бъде даден ход по същество, молят жалбата да бъде уважена и бъдат присъдени разноските по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема г-жо съдия, към настоящия момент все още нямаме предоставена износна декларация №238654 от 15.04.2014г., която е изискана по линията на международното сътрудничество, поради което моля да ни предоставите възможност да я представим като отложите делото за друга дата.

 

Съдът счита, че следва да предостави последна възможност на ответника да представи исканите доказателства, тъй като делото е отлагано пет пъти по това искане, предвид на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ последна възможност на ответника да представи сочените от него доказателства, като му УКАЗВА, че в случай че най-късно в следващото съдебно заседание не бъдат представени посочените доказателствата, ще бъде приключено събирането на доказателствата и делото ще бъде решено с оглед наличните такива.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.02.2018г. от 10.50ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТ