ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети април                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 260 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:33 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Пик Ко“АД, редовно призован, се явява от адвокат Димитрова, с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ ДИМИТРОВА:  Нямам други доказателствени искания. Да се приемат представените в предходното съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Представям допълнителни превод, ведно със фактура. Има още доказателства, които са на индонезийски език и срещаме затруднение за намиране на преводач. Представям и препис от  писмо рег.№ 32-91919 от 04.04.2017г. до директора дирекция  МРР, с което е поискано съдействие за изготвяне на превода от индонезийски език. Представям доказателствата с копие за другата страна

Моля, да ни се предостави възможност да ангажираме преводите от индонезийски и на другите документи, като моля да отложите делото за по късна дата, тъй като ни е известен само един преводач в страната, който не е в България в момента. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

АДВОКАТ ДИМИТРОВА: Не възразявам по направеното искане. Моля за срок за запознаване с представените днес доказателства, по които да можем да изразим становище. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в предходното съдебно заседание от юрисконсулт Л. доказателства, а именно  фактура 2747/20.02.2017г. за извършен превод, както и превод на доклада на ОЛАФ, ведно с приложенията към него, находящи се от л.293 до л.437 от делото.

 

ДАВА възможност на жалбоподателя да се запознае  с днес представените от ответника доказателства, по чието приемане съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, като с оглед направеното изявление от юрисконсулт Л., ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА 06.06.2017г. от 11.00часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: