ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 13.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На тринадесети май                                             две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РАДИКОВА

Административно дело номер 260 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Д.И.Д., редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява адвокат П., редовно упълномощен.

Ответникът по оспорването – Началник Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ П.: Поддържаме жалбата и представям два заверени превода на документи за собственост и талон в подкрепа на жалбата.

Други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и заверен препис от превод на талон за регистрация на МПС и на договор за покупко-продажба на употребяван автомобил, представени в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателката. Предвид липсата на други доказателствени искания следва  да се приключи съдебното дирене и се даде ход по същество.

По тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от процесуалния представител на жалбопадателката в днешно съдебно заседание - заверени препис от превод на талон за регистрация на МПС и договор за покупко-продажба на употребяван автомобил

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ П.: Моля да уважите жалбата, с която сме поискали на основание чл. 146, т. 4  и т. 5 във вр. с чл. 152 от АПК да бъде отменено  решение на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР – гр. Бургас, с което ни е отказана регистрация на МПС. Атакуваната заповед е незаконосъобразна, противоречи на закона и на практиката на ВАС. Същевременно представям и писмени доказателства, от които се вижда, че автомобилът е регистриран в Република Германия с номера на рама, които завършват на 527, с какъвто номер ние настояваме да бъде извършена и регистрацията на автомобила в България. Същевременно представям и договор за покупко-продажба, с който доказваме, че  е неоснователно правното основание на отказа, че не е установена собствеността. Поддържам съображенията ми в жалбата, които са подробни.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: