ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На дванадесети февруари                        две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2603 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:22 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.П.П., редовно уведомен, се явява лично. Представлява се от адвокат Р., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Я.Г.К. – младши полицейски инспектор при Районно управление – гр. Несебър при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, се явява лично.

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА молба вх. № 13454/13.12.2017 г., в която се съдържат въпроси, формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя към ответника, от които съдът не е допуснал въпроси №№4,5,9,10,11 и 18.

Съдът ДОКЛАДВА постъпили по делото от ответника със заявление вх. № 405/11.01.2018 г. доказателства, за които е бил задължен с определение от предходно съдебно заседание, а именно докладна записка от мл. полицейски инспектор С. К., удостоверение рег. № 251р-1468/11.01.2018 г., формуляр за изготвяне на длъжностна характеристика на длъжността „младши полицейски инспектор“ в сектор „Охранителна полиция“ на районно управление при ОД на МВР и заповед УРИ 251з-2675/31.07.2017 г.

 

АДВОКАТ Р.: Водим един свидетел за днешно съдебно заседание, който е отвън пред залата.

Предлагам да чуем първо обясненията на ответника.

 

ОТГОВОРИ НА ОТВЕТНИКА К. на допуснатите от съда въпроси, формулирани в молбата на жалбоподателя с вх. №13454/13.12.2017 г., находяща се на л. 48-49 от материалите по делото.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 1: Не мога да разбера какво значи „Вие сам ли задържахте г-н П.?“ Аз не бях сам. Аз комуникирах с г-н П., аз му разясних правата, аз съставих акта, съответно в присъствието на свидетел и съответно аз пуснах заповедта за задържане. Ако това означава, че аз сам съм го задържал?

Задържах го, защото когато започнах да съставям акта за нарушаване на нощната тишина по местната наредба на община Несебър и след като обясних, че ще бъде иззета техника – лаптоп и каквото има налично пред нас, той започна да събира техниката, започна да се суети, започна да си прибира нещата. Категорично отказа да ни предостави техниката да бъде иззета, тъй като е била негова лична и с поведението си пречи да си изпълня задължението да съставя започнатия акт и да се изземе техниката. След като обясних, че това налага да бъде задържан, той каза: „Задръжте ме, аз няма да дам лаптопа!“ и затова съответно ни се наложи да го изведем от заведението, за да може да се подпише акта, да се изземе техниката, тъй като той вече беше я прибрал.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 2: Не е оказал физическа съпротива. След като му обясних, че ще бъде задържан, той беше съгласен с това и оказваше съдействие. Белезници не съм му слагал. Помощни средства не са използвани, тъй като ни съдейства, излезе с нас, придружи ни, дори изчакахме заедно друг служебен автомобил да дойде и да ни конвоира до Районно управление – гр. Несебър.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 6: Не съм изпълнявал разпореждания. Така създалата се ситуация го наложи, за да мога да изпълня служебните си задължения.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 7: Изпълнявах заповедта, която бе спусната за специализираната полицейска операция, не съм изпълнявал конкретни полицейски разпореждания.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 8: Беше ни разпоредено да констатираме нарушението, да съставим актове и да изземем техниката, не конкретно разпореждане на определен ръководител.

На въпрос № 12 отговорих в началото.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 13: Нашите задължения конкретно – моите и на колегата К., бяха да установим диджея и нарушението на нощната тишина, като се съставят актове и изземване на техниката.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 15: Той с действията си и с бездействието си попречи, с това, че прибираше техниката, с това, че се суетеше постоянно, не изчака да си извършим проверката и работата по съставяне на акта. Започна да прибира, да се суети покрай нас. Суетеше се, защото прибираше техниката, започна да се върти покрай нас.

АДВОКАТ Р.: Самото суетене с какво Ви пречи?

ОТВЕТНИКЪТ К.: Ровеше в чанта или раница, не знам как да го нарека.

АДВОКАТ Р.: Казвате, че Вие сте изпълнявали съставяне на акт, ровенето в чантата е неотносимо.

ОТВЕТНИКЪТ К.: Той прибираше разни вещи и предмети от техниката. Аз не мога да пиша акта и да следя какво се прибира.

АДВОКАТ Р.: Актът нали е за нарушаване на нощната тишина?

ОТВЕТНИКЪТ К.: Съответно и изземване на техниката.

АДВОКАТ Р.: По какво съдите, че той Ви разбра като издадохте тези разпореждания към него, с които го предупреждавате?

ОТВЕТНИКЪТ К.: Може да се каже, че го предупреждавам, да.

Разпорежданията бяха да не прибира техниката, с поведението си да не ми пречи да си изпълня служебните задължения, тъй като той ми пречеше.

АДВОКАТ Р.: Единствените разпореждания бяха да не прибира техниката?

ОТВЕТНИКЪТ К.: Точно дали са били единствени не си спомням, защото мина време от тогава.

АДВОКАТ Р.: По какво съдите, как разбрахте, че той възприе правилно, това което сте му разпоредили?

ОТВЕТНИКЪТ К.: По време на ситуацията, докато му разяснявах, че пречи, той каза: „Добре, задръжте ме, но няма да дам лаптопа!“ Останах с впечатление, че е разбрал.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 17: Какво иззехме не мога да се сетя точно. Спомням си предимно за лаптопа, но за други вещи не си спомням.

АДВОКАТ Р.: Изключително важно е как преценихте какви вещи да изземете след като вещите са лични и нямат отношение към нарушението.

ОТВЕТНИКЪТ К.: Вещите, които бяха на пулта. Не всички вещи на пулта, предимно лаптопа. Понеже не съм технически грамотен, имаше още и други вещи там, но не си спомням какви.

АДВОКАТ Р.: Как преценихте коя вещ е относима към нарушението и другите, които не са относими? Това е моят въпрос, защото това е изключително важно.

ОТВЕТНИКЪТ К.: Преценяваме на място по наше лично усмотрение.

АДВОКАТ Р.: Какъв е критерият, по който преценявате коя вещ да изземете и коя следва да оставите?

ОТВЕТНИКЪТ К.: Питате ме специално за лаптопа или като цяло за всички вещи?

АДВОКАТ Р.: За всички вещи.

ОТВЕТНИКЪТ К.: Това е лично усмотрение, няма критерии.

АДВОКАТ Р.: Процесната вещ не може да кажете с какво е свързана с нарушението?

Извършихте ли процесуално-следствени действия с иззетите вещи?

ОТВЕТНИКЪТ К.: Не сме извършвали такива действия.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът приключи с обясненията на ответника К..

 

АДВОКАТ Р.: Моля да допуснете до разпит в качеството на  свидетел лицето Д.А.П., когото водим в днешно съдебно заседание и който е присъствал на задържането и е  бил свидетел на всички обстоятелства около самото задържане.

 

Като намери за основателното искането на пълномощника на жалбоподателя, съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА свидетелски показания чрез разпит на водения от жалбоподателя свидетел.

В залата бе въведен свидетелят Д.А.П..

Съдът СНЕМА самоличността на свидетеля,  както следва

Д.А.П. – *** години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване. Обещава да говори истината.

АДВОКАТ Р.: Какво работите, г-н П.?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Занимавам се с маркетинг. Това съм завършил и се занимавам с промотиране, с реклама на събития и организация на партита с различни видове тематика.

АДВОКАТ Р.: Помните ли процесната вечер?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Имам спомени, да, поради многото събития, които се случваха в този период, множеството проверки, извършвани от органите.

АДВОКАТ Р.: Бяхте ли на работа при задържането на г-н П.?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Да.

АДВОКАТ Р.: Бяхте ли непосредствен свидетел?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Бях там цялата вечер и  когато става такъв тип суматоха аз веднага се придвижвам към мястото на събитието.

Отговарям за организацията на всичко, което е свързано със събитията в клуба – наемане на певец, певица, диджей, флаери, музикалните изпълнители, които посещават заведението и съм отговорен за посещаемостта и начина на рекламиране на събитието в интернет и в публичното пространство.

АДВОКАТ Р.: Г-н П. оказа ли пълно съдействие на полицаите?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Това, което аз видях през моята призма е, че оказа пълно съдействие на органите на реда и през цялото време в общи линии само се съгласяваше с техните искания и беше арестуван  и отведен в районното управление.

АДВОКАТ Р.: Чухте ли полицаите, които го задържаха да издават разпореждания към него? Той какво отговори? Това свързано с някаква техника ли беше конкретно?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Доколкото успях да разбера разговорът беше на тема личният компютър – лаптопът, понеже имаме служебен, който обаче си има парола за ползване и доколкото успях да разбера диджея отказа понеже не е негов лаптопът и не го предаде и те казаха: „Тогава ще вземем другия лаптоп.“

АДВОКАТ Р.: Как изрази той своето несъгласие?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Каза, че ако е възможно да не му взимат личната вещ, понеже не участва в процеса на озвучаване на обекта в този момент, и в общи линии това беше.

АДВОКАТ Р.: Той с нещо попречи ли на длъжностните лица?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Не видях по никакъв начин да възпрепятства той или който и да било от нашите служители от персонала на заведението проверката, защото в наш интерес е да протече и приключи по най-бързия начин тази проверка, за да може да възобновим нашата търговска дейност. Никой няма интерес да възпрепятства действията на служителите на реда, защото нещата стават по-бавно.

АДВОКАТ Р.: Той помоли ли нещо служителите?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Честно казано за това не съм чул. Нямам ясен спомен той да ги е молил. Видях, че го отвеждат към районното. След това се опитах да попитам защо се стигна до там, но никой не ми е дал обяснения.

АДВОКАТ Р.: За пълнота от колко полицаи беше извършена проверката приблизително?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Поради огромния отзвук на проверката, според мен имаше над 10 полицаи, поне заедно с други служители.

АДВОКАТ Р.: Други въпроси нямам към свидетеля.

ОТВЕТНИКЪТ К.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключи с разпита на свидетеля П..

 

АДВОКАТ Р.: Представям и моля да приемете заверен препис от протокол от съдебно заседание от 10.11.2017 г. по административно наказателно дело № 2291/2017 г. В този протокол се съдържат данни за обсъждане от страна на инспектор К. на факти и обстоятелства по задържането и от които е видно, че си противоречат и изключват взаимно, което може да е липса на спомени.

Да се приключи събирането на доказателства.

ОТВЕТНИКЪТ К.: Да се приеме представения от адвокат Р. протокол. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива допълнително представените по делото писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника писмени документи с писмо, находящо се на л. 51 от материалите  по делото, както и днес представения заверено препис от протокол от съдебно заседание от 10.11.2017 г. по административно наказателно дело №2291/2017 г. по описа на Районен съд – гр. Несебър.

Поради липса на доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

АДВОКАТ Р.: Уважаема госпожо председател, заповедта е незаконосъобразна, издадена в нарушение на материалния и процесуалния закон и не осъществява целта на закона. В заповедта не е посочено нито кога е било издадено предупреждението, нито от кой орган е отправено, нито по какъв начин. Както се видя и от обясненията на страната не става ясно с какво свое действие точно и на какво точно задължение по служба е попречило. Следва да се има предвид, че изискването за мотиви е гаранция за законосъобразност на акта, тъй като липса на фактически основания за издаване на акт не може да бъде запълнена от съда чрез доказване. Това е следвало да се обективира в самата заповед за задържане. Видно от нея липсват каквито и да е фактически основания или мотиви. Неизлагането на фактически основания препятства съдебната проверка за законосъобразност на акта по същество.

По своята същност това е  sui generis принудителна административна мярка – задържане за срок от 24 часа, тоест за да бъде задържано това лице е необходимо да са изпълнени при условията на кумулативност две нормативно установени предпоставки: първо, полицейският орган да изпълнява свое задължение по служба, и второ, въпреки, че лицето е надлежно предупредено, съзнателно, подчертавам, да пречи на органа след надлежно предупреждение да изпълни служебните си функции, като е необходимо да са събрани безспорни доказателства, че е извършено предупреждение и на задържания е разяснение кое е задължението по служба, което препятства, за да се приеме, че това препятстване е съзнателно.

На следващо място целта на тази мярка не  е да се  наложи наказание за оказаното препятстване, а да се осуетят по-нататъшни прегради пред органа да изпълни свое конкретно задължение. Видно от обяснението на страната такива прегради изначално не са съществували.

На следващо място изискването заповедта да бъде изготвена в писмена форма и същата да бъде връчена на задържаното лице. Не би могло да се постигне това изискване без задържаният да получи пълни безпротиворечиви сведения и данни за ограничаване правото му на придвижване.

На следващо място, тъй като това първо е регламентирано в чл. 5, ал.5 от Европейската конвенция по правата на човека, тя е част от българското право от 1992 г., когато е ратифицирана със закон, буква „б“ от същата алинея изисква лицата да се задържат за неизпълнение на законосъобразно съдебно решени или с цел осигуряване на изпълнението на задължение, предписано от закона. Видно от постановеното от Административен съд – гр. Бургас решение по КАНД №  3127/2017 г.,  което е във връзка с решение по НАХД № 1793/2017 г. на Районен съд – гр. Несебър, с влязло в сила решение е прогласено, че изземването на всички вещи е незаконосъобразно, тъй като  това е допустимо само в условията на чл.41 от ЗАНН, а именно установяване на нарушение. Двете инстанции са постановили, че нарушението е било установено. В тази връзка е абсолютно незаконно да бъдат иззети вещите. В тази връзка става ясно, че тези задължения не са били законни, тоест това не е било задължение, тъй като не е вписано в закона.

В светлината на горното става ясно, че доверителят ми не е своевременно уведомен непосредствено преди задържането за фактическите и правни основания за задържането, не са разяснени правата му, заповедта е издадена при абсолютно съществени нарушения на процесуалните правила и материалния закон и е допуснато незаконно ограничаване свободата на доверителя ми, особено предвид обстоятелството, че заповедта обезпечава действия, които не са законни.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 172, ал. 2 АПК моля да отмените като незаконосъобразна заповед за задържане № 304зз-992/12.08.2017 г.

Моля да дадете допълнително срок за двете страни за писмени бележки в допълнение на устните прения.

Моля да бъдат присъдени на доверителя ми направените разноските, за които представям списък на разноските по чл.80 ГПК и разходно-оправдателни документи – договор за правна защита и съдействие, превод на сума чрез ПОС-терминал – такса за препис  документи от наказателно дело № 1793/2017 г. за сумата от 4 лева от дата 13.11.2017 г.;  превод на сума чрез ПОС-терминал такса за препис документи от наказателно дело № 2291/2017 г. за сумата от 4 лева от дата 12.02.2018 г.; фискален бон от дата 08.11.2017 г. за заредено гориво за сума от 72,06 лева и фискален бон от дата 12.02.2018 г. за заредено гориво за сума от 90,08 лева.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.: На въпросната вечер бях гост диджей във въпросното заведение в Слънчев бряг. Около един без петнайсет на пулта се качиха около десет полицаи и ми беше заповядано да спра музиката, след което веднага я спрях. След това със заповеден тон ми се нареди да изключа техниката веднага. Изключих два плейъра „Пайнер“ и „Миксер“, които са собственост на заведението. Имаше и лаптоп, който е собственост на заведението. Със заповед ме извикаха и ми казаха: „Включи този лаптоп!“, който беше на заведението. Обясних, че е на заведението и не разполагам с парола и нямам представа как се включва. Аз няма как да го включа, което явно беше възприето по някакъв начин, не мога да обясня какъв, и ми казаха: „Тогава ще задържим твоя лаптоп“. Като разбрах, че ще го задържат, буквално ми се подкосиха краката, защото на следващия ден имах два поети ангажимента във Варна и хората ме очакват там. Най-човешки помолих полицай К. ако може да не ми задържа лаптопа, тъй като това е работата, с която си храня семейството. Той отговори, че това не е молитвен дом и молитвеният дом е на друго място. Съответно аз нямаше как да реагирам и какво да направя. Доколкото видях той се допита до някакъв него началник може би и по изражението на този негов началник разбрах, че молбата ми няма да бъде удовлетворена и не само, но ми обясниха, че ще ме арестуват и задържат. На пулта имаше гост диджей от Испания – Романо, който седеше на стола от лявата страна и стана свидетел и недоумяваше какво се случва. Аз също недоумявах защо ме арестуват. Беше ми обяснено, че възпрепятствам полицейска акция и нямаше как да опонирам, защото това са държавни органи. Полицейската униформа за мен е закона в тази държава и изпълнявам абсолютно всякакво разпореждане.

ОТВЕТНИКЪТ К.: Моля да потвърдите заповедта. Считам, че моята заповед за задържане е законосъобразна.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: