ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 26.02.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести февруари                              две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1. С.Д.

       2. В.Е.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.

КНАХ   дело    номер    25    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.40 часа се явиха:

 

Касаторът – „Шанс Турс” ООД, редовно призован, явява се лично управителят Т.К.И. и с адвокат М.Б., упълномощена от по-рано.

Ответникът – ИА „Автомобилна администрация” РД – Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Б. – По отношение на така отразеното в жалбата основно искане беше във връзка с изслушване, даване становище на управителя на фирма „Шанс Тур” ООД, даване на обстойни показания как е констатирана повредата, как е станала и дали е било възможно отстраняването и. Пред първа инстанция не му беше дадена възможност да се изкаже, макар че присъстваше. Няма да сочим други свидетели. За искането за експертизата, тъй като е недопустимо пред тази инстанция. Оттегляме искането за разпит на свидетели и назначаване на съдебно-техническа експертиза.

КАСАТОРЪТ Т.К.И. – Решението на Районния съд е неправилно и ще се опитам да Ви обясня защо. За тези двата дена, случката е на 19.07.2008 г., но на мен ми издадоха след това акт, в този ден бях в гр. Бургас, получих позвъняване от Д.Р., шофьора на автобуса, собственост на фирмата, който извършва трансфер Приморско – Аерогара. Момчето ми съобщи, че има авария на автобуса. В момента когато разтоварва колата мотора спира да работи. При маневра към терминал „Пристигащи” автобуса е угаснал. Попитах го какво точно е видял и как е угаснал автобуса. На дисплея се е изписало „ Ерор – Грешка на ЕДЦ-газ”, това е електронно запалване на машината. Машината е от 2005 година и съществува такава уредба. При тази грешка ако се пробва повторно стартиране се блокира автобуса, и отстраняването и може да стане единствено от компетентно лице. Летището щеше да остане затворено цели 3 часа. Автобусът при тази повреда не може сам да напусне паркинга. Трябва да дойде влекач, специализирана машина, която да го закачи за дърпане и да му подаде въздух странично. Тази операция не може да стане за по-кратко от 3 часа време в рамките на гр. Бургас. Поради тази причина указах на шофьора да не прави никакви опити да пали автобуса. В момента до него е стоял жандармерист и му се карал, наредил му е да премести автобуса и че ще му вземе документите ако не махне автобуса от лентата за движението. Казах му, че до 10 минути съм на Аерогарата и да ме изчака. Д.Р. се е изместил от автобуса, за да не влиза в пререкания с органите на реда. След като пристигнах на летището, веднага започнах ръчно рестартиране. Автобусът има ръчно задействане, тестване „Рестарт на място” за отстраняване на тази грешка. Не съществува друга възможност автобусът по-бързо да бъде изтеглен от лентата за движение. Автобусът след „Рестарта” 15 минути след това се изтегли. Когато аз дойдох тогава изтеглихме автобуса. Към момента на съставяне на АУАН на Р., автобусът вече е пълен с пътници, готови да тръгват и не е пречил на движението. А за моя акт лично бях повикан на 22-ри. Актът ми беше съставен, мисля от Д.Р. – гл. инспектор в „Автомобилна администрация”. На 22.07.2008 г., няколко дни след инцидента, ме извикаха в сградата на ДАИ да ми съставят акт, че съм допуснал умишлено препречване на движението. Попитах на какво основание и защо трябва да ми се състави акт и на мен. Административният орган и първоинстанционния съд не взеха под внимание направените възражения от наша страна.

ПРОКУРОРЪТ – Да се приемат представените доказателства. Няма доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът намира, че поради липса на допълнителни доказателствени искания, следва да се приключи събирането на доказателствата и да даде ход по същество.

         Предвид изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

         ДАВА ход по същество:

 

АДВОКАТ Б. – Поддържам жалбата по изложените в нея съображения. Още повече с оглед изложеното от моя доверител в днешно съдебно заседание се установява неправилното установяване на констатациите от Районния съд.

КАСАТОРЪТ Т.К.И. – Моля да се отмени решението на първоинстанционния съд като неправилно и незаконосъобразно.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена. От събраните по делото доказателства и направено от касатора в днешно съдебно заседание уточнение, се установява, че в случая е налице внезапно възникване на техническа неизправност на превозното средство, което не е можело да се отстрани. В тази връзка липсва виновно поведение на санкционираното лице. С оглед на това намирам, че описаният състав на нарушение в наказателното постановление не е доказан, поради което решението на Районния съд се явява неправилно и незаконосъобразно и ще Ви моля да го отмените.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: