ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 24.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти март              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 259 по описа за 2015 година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Призма МП”ООД, нередовно призован, се явява управителя М. П. и с адвокат Н., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ Н.: Независимо от нередовното призоваване на жалбоподателя, не възразяваме да се гледа делото днес. Запознати сме с делото.

 

УПРАВИТЕЛЯТ П.: Получила съм призовката преди повече от две седмици. Не мога да кажа защо не се е върнала. Да се гледа делото днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ с оглед направените изявление от управителя и процесуалния представител на жалбоподателя намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Призма МП”ООД против ревизионен акт №Р-02-1400529-091-01/22.10.2014година на  началник сектор „Ревизии” и главен инспектор при ТД на НАП-Бургас, частично потвърден с Решение№6/08.01.2015година от Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата. Моля да приемете административната преписка

Имам искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза с формулирани въпроси в писмена молба, която представям на съда с копие за другата страна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорваме жалбата. Нямам възражение относно назначаването на съдебно-икономическа експертиза.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите поставени от процесуалния представител на жалбоподателя в нарочна писмена молба.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 500 лева, вносими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответните платежен документ.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза С.А., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.05.2015г.  от 10.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: