ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 06.10.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На шести октомври                                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 259 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 12,50 часа се явиха:

Жалбоподателят Н.Д.Д. - редовно призована, се представлява от адв. И.-представя пълномощно.

Ответникът Кмет на Община Созопол - редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Г.Т.Д.-редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. Б. с представено пълномощно.

Заинтересованата страна И.Б.Н.-редовно призована, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна К.Ж.Н. - редовно призована, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна К.Н.Н. - редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Г.М.Я.-редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Л.Д.З. - редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Ж.Д.М. - редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна К.П.Д. - редовно призована, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна К.В.К.-редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна М.Г.Л. - редовно призована, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна М.Д.Г. - редовно призована, не се явява и не се представлява.

         По хода на  делото:

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. И.: Поддържам жалбата. Няма какВо да добавя. Поддържам основанията, аргументацията и фактическите основания, че издадената заповед е в противоречие на закона.

 

Адв. Б.: В случай, че приемете, че жалбата е допустима, моля, да я отхвърлите като потвърдите процесната заповед.

 

Предвид изявленията на страните съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. И.: Моля да отмените заповедта. Липсват основания за издаването й. Представям писмени бележки. Моля за присъждане на направените по делото разноски.

 

Адв. Б.. Моля да отхвърлите жалбата като потвърдите процесната заповед като правилна и законосъобразна. Основният въпрос, на който се позовава жалбоподателят е, че се намаля собствеността й, но в преписката е представен нотариален акт от праводателя за прехвърляне на имота срещу гледане и издръжка, от който се вижда, че цялата площ на нейния имот не се намаля. Посочена е същата по обща площ без предаваемата част към съседния имот.

Моля за присъждане на разноските по делото с допълнително посочени такива по представен списък, придружен с квитанция.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: