ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 28.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и осми април                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 259 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 14,45 часа се явиха:

Жалбоподателят Н.Д.Д. - редовно призована, се представлява от адв. И..*** - редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Г.Т.Д.-редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. Б. с представено пълномощно.

Заинтересованата страна И.Б.Н.-редовно призована, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна К.Ж.Н. - редовно призована, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна К.Н.Н. - редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Г.М.Я.-редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Л.Д.З. - редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Ж.Д.М. - редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна К.П.Д. - редовно призована, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна К.В.К.-редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна М.Г.Л. - редовно призована, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна М.Д.Г. - редовно призована, не се явява и не се представлява.

        

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ КЪМ АДВ. И.: Поддържате ли жалбата във вида в който сте я депозирали?

 

         Адв. И.: Поддържам жалбата ведно с допълнителните пояснения, които бяха направени.

 

         Съдът констатира следните обстоятелства: Жалбоподателят Д. с жалбата си /л. 7 от делото/ е оспорила „Заповед 9-Z-1423 / 15.11.2013г.”

         В допълнителни изявления в хода на делото /л. 54 от делото/, чрез пълномощника си адв. И., Д. е заявила, че обжалва „Заповед 9-З-1423 / 15.11.2013 г.”

         Изявление за обжалване на такава заповед е направено и със заявление /л.106 от делото, ред втори отдолу –нагоре/, както и с писмени бележки /л.119 от делото/.

         Съдът констатира, че такава заповед кметът на Община Созопол не е издавал.

         Видно от писмо вх.№ 3288 от 06.04.2015г., подписано от заместник-кмет на Община Созопол, в деловодната система заповеди се извеждат единствено с първа цифра „8”, а не с първа цифра „9”, като заповед с първа цифра „9” не съществуват.

         Съдът констатира, че в жалбата и в цитираните по-горе уточнения жалбоподателят непротиворечиво и категорично заявява, че оспорва заповед с начална цифра „9”.

         Дотолкова, доколкото такава заповед издадена от кмета на Община Созопол не съществува и предвид изричното изявление на адв. И. в днешното съдебно заседание, че поддържа жалбата в първоначалния й вид, ведно с направените допълнителни уточнения, съдът счита, че жалбата е недопустима, тъй като е насочена срещу административен акт, какъвто не е издаван.

         Недопустимостта на жалбата е пречка за разглеждане на спора по същество, но не е пречка за присъждане на разноски за страната, която ги е поискала.

         С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Д.Д. срещу Заповед № 9-Z-1423 от 15.11.2013 г. /”9-З-1423 от 15.11.2013 г./ на кмета на Община Созопол”.

 

         ОСЪЖДА Н.Д.Д. да заплати на Г.Т.Д. сумата от 200,00 лева – разноски по делото, съгласно представено доказателство договор за правна защита и съдействие – л.105 от делото.

 

         ПРЕКРАТЯВА административно дело № 259 от 2014 година на Административен съд Бургас.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалвана в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и заинтересованата страна Г.Т.Д. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за останалите страни по делото – пред Върховен административен съд на Република България.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: