ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 31.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи март                         две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

      ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

       2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

секретар:  Г.Ф.

прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

КНАХ   дело    номер   259   по    описа    за   2011  година.

 

На именното повикване в  13:50  часа се явиха:

Касаторът –  И.Д.С., редовно уведомен, се явява лично.

Ответникът по касация – Началник на Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ” Бургас, редовно уведомен, не изпраща процесуален представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Становище по хода на делото:

КАСАТОРЪТ С. -  Нямам възражения да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по касационна жалба, с която се оспорва решение на Районен съд - Несебър, с което е изменено наказателно постановление, издадено от ответника против касатора, като е намалено наложеното административно наказание „глоба” в размер от 1000 лева на 500 лева.

 

         Становище по жалбата и доказателствени искания:

КАСАТОРЪТ С. -  Поддържам касационната жалба. Нямам други доказателствени искания, освен вече събраните от Районния съд. Искам да бъде отменен целият акт.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е процесуално допустима, подадена от процесуално легитимирана страна, в законоустановения срок. Моля да се приемат представените до този момент и с касационната жалба писмени доказателства. Нямам искания за събиране на доказателства. Да се приключи събирането им.

 

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент и с касационната жалба писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА тяхното събиране.

ДАВА думата по същество:

 

         КАСАТОРЪТ С. -  Моля да се отмени наказателното постановление изцяло.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че решението на първата инстанция е обосновано и законосъобразно и следва да се остави в сила. От събраните доказателства по един безспорен начин се установява, че автомобила на касатора е използван за извършване на обществен превоз. С оглед степента на обществена опасност на деянието, съдът правилно е преценил и е намалил размера на наказанието.

 

         Съдът, намира делото за изяснено от фактическа страна и обявява на страните, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: