ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 19.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На деветнадесети юни                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 258 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „РУЖА“ ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Н., с представено пълномощно, находящо се на лист 1284 (том VІ) от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., представя днес пълномощно.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.К.Д.М. не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от назначеното по делото вещо лице инж.М., видно от която уведомява съда, че към настоящия момент съдебно-техническата експертиза не е изготвена, поради което експертът моли съдът да му даде допълнителна възможност да изготви заключението.

 

Адв.Н.: Моля да се даде ход на делото.

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не констатира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.Н.: Не възразявам да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

В днешно съдебно заседание водим единият от допуснатите свидетели за разпит.

Юрисконсулт М.: Не възразявам свидетелят, който е допуснат от съда, да се изслуша днес.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля, воден от страна на жалбоподателя, чиято самоличност снема, както следва:

 

Д.А. Д. - 24г., български гражданин, семеен, неосъждан, бивш служител на дружеството-жалбоподател, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

Разпит на свидетеля Д.: В момента не съм ангажиран в дружеството-жалбоподател.

         Адв.Н.: В кой период и като какъв сте работили в „Ружа“ ООД?

Свидетелят Д.: Работех като склададжия в дружеството от края на 2013г. до средата на 2015г.

Адв.Н.: Присъствали ли сте на доставка на желязо от фирма „Пойнт стор“ ЕООД?

Свидетелят Д.: Присъствал съм на такава доставка. Началникът ми ми се обади, че ще пристигне камион с желязо от тази фирма и да го разтоварим. Това беше през месец юни 2015г. Камионът

пристигна в нашата база в бившия КЕЧ в гр.Сливен. Това е бивша сграда на строителни войски. Това е наша складова база, която ползваме и аз бях склададжия. Пристигна желязото с камион - ТИР и разтоварихме с мотокар. Желязото беше на „пачки“ - връзки, имаше дълги пръчки и железни профили. Разтоварих и шофьорът на камиона ми връчи протокол, който разписах. След това ми даде и два пакета електроди. Разписах протокола и в същия ден натоварихме на наш камион на фирмата за обект, където трябва да се вложи това желязо. Не се сещам кой беше този обект, но мисля, че беше в гр.Сливен.

Адв.Н.: Освен протокол, шофьорът даде ли Ви фактура?

Свидетелят ДИМИГТРОВ: Да, даде ми фактура.

 

Адв.Н.: Моля съдът да предяви на свидетеля приемо-предавателният протокол в оригинал, чието копие ще представя като доказателство по делото и моля свидетелят да посочи дали това е неговият подпис и дали той е приел желязото.

 

         СЪДЪТ ПРЕДЯВИ на свидетеля Д. оригиналът на приемо-предавателния протокол, представен от адв.Н..

 

Свидетелят Д.: Да, аз съм приел желязото и подписът на позиция „приел“ е мой.

Адв.Н.: Кой подписа на позиция „предал“ - шофьорът или някой друг, тъй като тук пише К.К.?

Свидетелят Д.: Шофьорът го подписа и каза, че е служител на фирмата и нищо, че в протокола в т.1 е посочено името К.К., тъй като той не се казваше така. Шофьорът сложи подписа си на позиция „предал“.

Адв.Н.: Нямам други въпроси.

 

         Юрисконсулт М.: Имали ли сте от тази фирма и други доставки.

Свидетелят Д.: Не мога да се сетя за други доставки. Постоянно идват хора, товаря, разтоварвам. Специално за  този доставчик, когато аз съм участвал при приемане и предаване на желязото, за друг случай с този доставчик не се сещам.

Юрисконсулт М.: Бихте ли си спомнили точно месеца, когато се извърши тази доставка.

Адв.Н.: Правя възражение. Свидетелят вече отговори кога е извършена конкретно тази доставка – месец юни 2015г. и това е записано в съдебния протокол.

Свидетелят Д.: Вече казах, че се е случило през месец юни 2015г.

Юрисконсулт М.: Доставки с такова желязо от други фирми получавали ли сте в този период?

Свидетелят Д.: Не мога да се сетя.

Юрисконсулт М.: Някакви писмени документи в склада изготвяли ли сте, когато сте получавали такива материали?

Свидетелят Д.: Мисля, че не сме изготвяли допълнителни писмени документи в склада.

Юрисконсулт М.: Може ли да обясните какво е особеното в тази доставка, след като по отношение на други доставки не се сещате. Защо помните само тази доставка, а за други не се сещате?

Свидетелят Д.: По принцип идват много камиони и разтоварвам, товаря. Не мога да се сетя за други подобни доставки.

Юрисконсулт М.: Може ли да си спомните през м.май 2015г. какви доставки сте приели?

Свидетелят Д.: Не се сещам.

Юрисконсулт М.: Нямам повече въпроси.

 

        

 

 

Съдът намира за необходимо на вещото лице да бъде дадена допълнителна възможност да изготви назначената съдебно-техническа експертиза, поради което

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 09.10.2017г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.39 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: