ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.10.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести октомври              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ:     1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Г.С. 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2587 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:23 часа се явиха:

 

Протестиращата страна Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Червеняков.

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Камено, редовно призован, не изпраща представител.

 

Становище по хода на делото:

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас против чл.41, ал.7 т.1, т.2, т.2.1 т. 2.2, т. 2.3 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на Общински съвет Камено.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Поддържам протеста. Нямам доказателствени искания, да се приемат тези, които са в административната преписка.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства, представени от Окръжна прокуратура - Бургас, намиращи се по делото от л.7 до л.66.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, съгласно описа от придружаващата молба на лист 75 по делото.

 

С оглед становището на страните за липса на доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Протестираните разпоредби на наредбата на Община Камено са категорично незаконосъобразни, тъй като изискването за плащане на такси не съответства на материалния закон. Считам, че това изискване, което няма правна основа, регламентира извода за нищожност на въпросните разпоредби, респективно за незаконосъобразност. Представям списък с разноските.

 

Съдът, обявява устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: