ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 07.11.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми ноември                                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2584 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Радек Иван Раденков БГ“ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Радек Иван Раденков БГ“ ЕООД против заповед за налагане на принудителна административна мярка №ОП-306-0311295/21.08.2017г. на директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, с която е наредено запечатване на търговски обект Бистро „Созопол“, находящ се в гр.Созопол, ул.“Черно море“ №10 и забрана на достъпа до него за срок от 10 дни, на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС.

 

По делото е постъпила административната преписка по издаване на обжалваната заповед, с писмо вх.№10264/29.09.2017г..

 

ЮРИСКОНСЛУТ Д.: Оспорваме жалбата като неоснователна. Моля да приемете като доказателства представената административна преписка. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля почитаемия съд, да постанови решение, с което да отхвърли жалбата, като неоснователна и потвърди издадената ЗПАМ, като законосъобразна. Считаме, че след като е безспорно установено административното нарушение, за което има образувано административнонаказателно производство, са налице и основанията за налагане на тази мярка. Органът издал заповедта се е съобразил с всички факти и обстоятелства относими към извършеното нарушение, с оглед на което е определил съответния размер на мярката в размер на 10 дни. С оглед на изложеното, моля да постановите решение в тази насока, като потвърдите оспорената заповед за налагане на ПАМ.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: