ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 24.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и четвърти юни                      две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2581 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 14:27 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И.Д., редовно уведомен, не се явява. Същият се представлява от адвокат Т., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Д.С.С. – специалист в дирекция УКОРС в Община Бургас, редовно уведомен, не се явява. Същият се представлява от юрисконсулт Р., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Т.: Представям за сведение на съда снимки, които показват процесното място, където се вижда, че липсват знаци, които да указват репатрирането на автомобила с техническо средство. Моля да ги приемете.

Оспорвам като неотносими допълнително представените по делото от ответника към молба от 04.04.2013 г. снимки, които са от дата 19.03.2013 г., т. е. пет месеца след репатрирането на автомобила.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Относно представените снимки, които са оспорени в днешно съдебно заседание, те са представени за сведение на съда и считам, че следваше да бъдат оспорени в предходно съдебно заседание. Освен това са представени за сведение на съда относно местоположението на автомобила, тъй като направените снимки преди това на самото място, от което е бил репатриран автомобилът, са били тъмни, поради което сме представили в по-късен момент направени на същото това място, но в светлата част на деня, за послужване на съда единствено.

Страната по делото Д.С. не се явява в днешно съдебно заседание, тъй като е на помен на свой близък и ще закъснее доста за съдебното заседание, поради което моля делото да бъде отложено за друга близка дата.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА по делото за сведение днес представените от адвокат Т. 2 броя снимки.

 

Намира, че следва да уважи доказателственото искане на процесуалния представител на ответника и даде още една възможност на ответника да даде обяснения на поставените от жалбоподателя въпроси, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.07.2013 година от 16:00 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: