ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и седми май                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2578 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 12.35 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.И.И., редовно призован, се явява лично.

Жалбоподателите Ж.Р.С., Г.С.В. и Х.Р.М., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

За ответника – гл.инженер в дирекция „Строителство” на община Бургас инж. В.Ц., редовно призована, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

Не се явява вещото лице проф.А.Т..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните и на пълномощника на ответника, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът констатира, че заключението на допуснатата съдебно-дендрологична експертиза не е постъпило. От проведена кореспонденция и телефонни разговори на съдебния секретар на състава с назначеното вещо лице се установи, че вещото лице си е счупило крака и е претърпяло операция.

 

Г-н И. – Моля да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението. 

 

Съдът, като взе предвид становищата на страните намира, че следва да предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-дендрологична експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице да изготви заключението. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

Да се уведоми вещото лице за новата дата на заседанието.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.10.2016г. от 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: