ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тринадесети декември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2578 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 13.19 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Д.И.И., Ж.Р.С. и Г.С.В. редовно призовани, се явяват лично.

Жалбоподателят Х.Р.М., редовно призовани, не се явява и не се представлява.

За ответника – гл.инженер в дирекция „Строителство” на община Бургас инж. В.Ц., редовно призована, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице проф.А.Т..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните пълномощници, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-дендрологична експретиза е постъпило на 05.12.2016г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

А.Н.Т., г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ проф.Т. – Представил съм заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на г-н И. – При направените огледи можете ли да дадете заключение за възрастта на дървестните екзепляри по ул. Александровска и по точно за дървесните екземпляри от вида „източен чинар“?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Ако погледнем от гледна точка на биологита, дърветата на улица Александровска са млади дървета, защото чинарът расте невероятно бързо, дърветата са около 30 годинши, в разцвета на развитието си. Лично аз съм наблюдавал източен чинар на 600 години. Чинарът е дълготранйо дърво и живее няколко века. 

ВЪПРОС на г-н И. – Бихте ли казали някаква средна или пределна възраст за чинара.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – За България е трудно да се каже. Той се среща на три места – по течението на река Струма, река Чая край Асеновград и източния регион, като най-старите видове са в района на Аязмото на Бачковския манастир, на 130 - 140 години са и диаметърът им е от най-големите в България.

ВЪПРОС на г-н И. – А може ли да определите пределна възраст, например около колко години?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Точен отговор не можем да дадем на този въпрос. Практиката е критерий на истината и може би нашият живот няма да стигне да определим тяхната възраст. Това, което е в България, никъде не е на пределна възраст. Този дървесен вид има и друго интересно свойство, това е единственият дървесен вид, който може да има клони, които да надвишават височината му. При това те не се чупят при силен вятър, както е при тополата например. Този вид беше включен в Червената книга на България до излизане на новата, в която го изключиха. Това стана, защото сметнаха, че вече не е толкова застрашен вид.

Г-н И. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Оказва ли влияние атмосферния въздух в градска среда на улици, където преминават моторни превозни средства и от такива, които се намират в Родопите например?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – В този момент си представям много градове - в Пловдив, в Асеновград, в Силистра, там има подобен казус. Чинарът прекрасно издържа атмосферното замърсяване, за разлика от конския кестсен и други видове, които страдат от мръсния въздух, страдат и от замърсяване на почвата, когато се хвърля бетон и асфалт. По морфологични белези не намирам разлика между чинарите расли в градски условия и тези в горите. В Асеновград движението по шосето е огромно, а дърветата са до пътя и там не съм видял никакви проблеми, дори на листната петура, от газовете, отделени от колите. Това дърво не се влияе от замърсяването на въздуха, аз нямам опит с пострадали дървета от такова, че се намират в гадски условия.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – По какъв метод изследвахте дърветата?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – По морфологичен метод. Има такъв метод в биологията и ботаника. Получи се така, че 6-7 пъти оглеждах дърветата, през април, когато се счупи кракът ми, идвах юни или началото на юли, сега пак ги набладавам и констатирам, че повечето дървета са в прекрасно състояние. Тези, които не са в добро състояние, аз съм ги описал и съм посочил какво следва да се направи. А едно от дърветата, което е предложено за премахване, около него е бетонирана цялата прощадка, но дървото все още не е увредено от тази дейност. Бетонът трябва да се премахне, още не е фатално, вижда се къде е оставена площаката и е бетонирано. Този бетон трябва да се премахне и дървото ще е добре .

Друго нещо, което ми направи силно впечатление е, че страшно много кабели са увити по дърветата на ул.Александровска, някои висят, другите плътно са увити по дърветата и при нарастване на дървото се прорязва кората, а през нея преминават хранителните вещества. Всички кабели трябва да се изчистят.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Огледахте ли всяко едно от дърветата и вядхте ли да има хралупи по тях?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Всяко дърво е било огледано. Наличието на хралупа не е наличе на предсмъртие.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – А изследвали ли сте сърцевината на дървото, вътрешната част на дървото? Изследвали ли сте хралупата?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Там, където има видими белези на загиване в сърцевината, това може да се разбере чрез пробиване със свредел или ако се отреже дървото, Има някои дървета с хралупи, но това са в рамките на допустимото, което не пречи на дървото.

Явно трябва да се изнася лекция. Дървото може да функционира и тогава, когато централните частти на са повредени, защото функциониращи се само външните пластове. Всички вековни дървета живеят и функционират и продължават да живеят, когато централната част е повредена.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Има ли дърво на мястото отбелязано като дърво ЛК-3?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ  Т. – Там говорим за копривка. За него е харектерно ранно образуване на хралупи и не се нарушава целостта. Практически всички такива дървета на определена възраст имат хралупи. Вероятно съм видял, и на други дървета съм видял.

Видял съм наличието на хралупи, но казах, че това не е фатално и това не създава предпоставка за отсичане.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Тъй като в заключението на вещото лице за всички дървета има изводи и извода е, че са в добро състояние, има 7 броя, за които е посочено, че подлежат на отсичане, но няма пояснение относно дебелина на стъблото, съществуват ли хралупи, имат ли загнивания, няма обоснованост, имам становище от компетентната дирекция, която също е ходила на оглед и въз основа на техните наблюдения са изтготвени екпертизи и там за всяко дърво е отбелязано, че не са годни.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Твърдя, че то не представлява опасност и не следва да се отсича и поем отговорност за това, което казвам. Точно така, относно дърво ЛК-3 става въпрос за южна копривка.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Има ли загниване?

Г-н И. – Възразявам, това е заяждане с вещото лице.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Възможно е тези дървета да бъдат спасени.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Установи ли се хралупа, в която да има загниване?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Повтарям, наличието на хралупа не означава, че дървото е болно. Има такива дървета, които живеят така с векове, това е естествен жизнен процес при дървесните растения. А за размерите на хралупите и размерите на дърветата всичко е много индивидуално.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – За дърво №46 и №44 от схемата, с каква височина и какъв диаметър са?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Това не е цел на експертизата, това е научно изследнане, когато се определя височина, където в зависимост от височината се определят и други характеристики. Но това вече е научно изследване. В случая целтана експертизата е друга и аз съм се придържал към нея.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Не сте изследвали височини, диаметър, така ли да разбирам?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Не съм измервал. Вътрешността на дървото, където има гнилотии също не съм изследвал, защото това е дълъг и сложен процес.

Правил съм външен оглед на дърветата и съм ги наблюдавал през различни вегетационни периоди - от обезлистено до листено състояние.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Нямам други въпроси.

ВЪПРОС на СЪДА – От тези дървета, които са предмет на обследване, кои дървета се приемат за декоративни и кои са дълготрайна растителност?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Може би няма дървета, които да не могат да се квалифицират като декоративни дървета. Овощните дървета също могат да са декоративни. В Япония например най-големият празник е този на Сакурата, празникът на цъфтящите японски вишневи дървета.

Трябва да се уточни какво е дълготрайно. Дървото е дървесно растение, което поначало е дълготрайно. Делят се на тревисти и дървестни. Дървестните са три вида – храсти, полухрасти и дървета. Например лозата живее 80-100г. това дълготрайно ли е. Тополата живее кратко и след 20 годишна възраст става опасна. Тополата се използва, когато се създават градини, в началния етап на оформянето на градините и след това трябва да се премахне.

Дърветата по това дело със сигуност са дълготрайни дървета и могат да живеят няколко века.

ВЪПРОС на СЪДА – Има ли разделение на декоративните и недекоративни дървета?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Едно и също дърво може да бъде декоративно, медоносно, лечебно и техническо. Когато водя парктика и виждам липа, казвам на студентите, че тя е декоративна и медоносна. Декоративна е защото е красива.

ВЪПРОС на СЪДА – Между тези дървета има ли такива с историческо значение.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Категорично няма.

ВЪПРОС на г-н И. – Ако на дърво от вида „Южна копривка“ се намери пукнатина и хралупа, какви санитарни мерки трябва да се вземат?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Предприемат се класически мерки - запълва се с бетон, бетонира се хралупата, ликвидира се достъпа до спори и гъби, като този бетон не пречи на живота на дърветата, защото функционират няколко годишни кръга и това не пречи.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Оспорвам заключението.  Считам, че заключението на вещото лице е необосновано, като в него са отразини само изводи, без обоснован анализ, поради което ще помоля да бъде допусната повторна такава експертиза, в която задължително да е дендрологична, в която да бъде извършен дендрохронологичен анализ на дърветата и да се изследват хралупите.

СЪДЪТ – В хода на административното производство пред органа извършван ли е дендрохронологичен анализ?

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Такова изследване (дендрохронологичен анализ) не е извършвано от органа по време административното производство. Не мога да кажа как е извършено обследването по време на административното производство.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер на 900 лв., от които 400лв. разноски за път.

По делото е внесен първоначален депозит в раземр на 400 лв. ЗАДЪЛЖАВА четиримата жалбоподатели в 14-дневен срок от днес да довнесат разликата в размер на 500 лв.

Да се издаде РКО за първата сума, след като бъде внесена втората сума, да бъде издаден втори РКО.

 

Г-н И. – Ще изразя становище по направеното искане на процесуалния представител на ответника. Считам, че първо същото е неоснователно, тъй като не са посочени конкретни причини, въз основа на които да се оспорва заключението като непълно или невярно, а така нареченият дендрохронологичен анализ на дърветата, както може да се заключи от самото му название, представлява методика за изчисляване на възраст чрез пробиване на дървесните екземпляри и няма отношение към фитосанитарната оценка за тяхното текущо състояние или относно прогноза за тяхното здравословно състоянине в бъдеще, каквато е целта на експертизата, да се увреждат тези дървета за да се вземе проба за искания дендрохронологичен анализ. Какви са годишните къргове, колко са на борй и колко е точната възраст на дъровто, би следлво да се съдържа в регистра, който би следвало да бъде воден от Община Бургас и откъдето би следвало да бъдат дадени точни данни за състоянието, възрастта и височината на процесните по делото дървета. Дендрохронологично изследване на всяко едно дърво е безпредметно и няма никаква връзка с оценаката за неговото състояние, която е и единствен предмет на чл. 63 от ЗУТ, в която се говори за текущото състояние, а не за възраст. В този смисъл такова разширяване на предмета на изследване нито може да обори заключението относно фитосанитарното състояние, а е и безпредметно, поради което моля да не бъде допуснато.

Това са статистически изследвания във фундаметаналната наука, а нашата цел, с която сме искали експертно заключение е да се направи оглед и да се прецени конкретно здравословното състояние на всяко едно от дърветата, посочени в оспореното разрешение за отсичане. Статистика, че някакви 10 дървета били на 30 години, а други 15 дървета са на 35 години, няма никакво отношение към настоящия спор и намирам това за злоупотреба с професионалните знания на вещото лице.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Ако мога да поясня какво е дендрохронологичен анализ на дървета. Това е един бурноразвиващ се раздел в дендрологията и ботаниката.

Да си представим едни магнитен диск, СD, на която е записана информация. По него може да се определи не само възрастта на дървото, може да се определи само в райони с четири сезона. В пустинята например има толкова пръстени, колкото дъжд е паднал, а в тропика няма пръстени. Годишни пръстени на дървета има при определини климатични условия. При определени ситуации може да има лъжливи пръстени, ако през лятото не е паднал 3-4 месеца дъжд, през есента може да има само два пърстена. С този метод се позволява да се хващат пожари, изчисляват се снеговали, цикли на слънцето, например 7, 11, 21 годишни цикли, астрономически явления могат да се изследват. Изследват се тези пръстени, в момента са върнати климатични условия с 12 000 години назад, като ги събират, изследват се и промените в климата. Но да говорим за едно такова изследване на тези дървета по този метод е най-малкото излишно и твърде скъпо.

 

СЪДЪТ по искането на ответника за допускане на повторна експертиза:

За да възникне необходимост от извършване на повторна експертиза следва да са налице данни, които водят до извод, че вещото лице не е безпристрастно или че не е компетентно да изтогви заключението, което е представило по делото. В случая такива предпоставки не са налице. Основанията на ответника се съдържат в начина, по който е изготвено експертото заключение, а именно, че в нея, за разлика от обичайната структура на експертното заключение, липсва констативно-съобразителна част и вещото лице директно в експертното заключение е преминало към заключителната част и е посочило своите изводи в отговор на въпросите, които са му поставени като задачи към експертизата.

Следва да се подчертае, че самият административен орган, при извършване на същото обследване, за да вземе решение кои дървета да премахне, е използврал същия метод, който е използвало и вещото лице, за да се сдобие с данни за състоянието на дърветата, а именон извършило е оглед.

Във връзка с направеното оспорване следва да се извърши проверка на тези данни, които органът е възприел и върху които е градил своите изводи. В този смисъл според съда не е обосновано тази проверка да се извършва по друг начин, различен от използвания от органа и чрез други методи и средства на науката, за да се установят данни за дърватата, предмет на административния акт, като възраст, диаметър, височина, които нямат пряко отношение към състоянието на дърветата. Това е така, защото едно дърво може да е на млада възраст и поради други механични причини, които са го увредили, да изисква неговото наложащо премахване. Обратно, с оглед вида на дървесната растителност, дори и голямата възраст на дървото не предполага винаги нужда от премахване, поради опасност, която тази възраст би създала. Т.е. възрастта на дърветата не е фактор определящ предпоставките по чл.63 от ЗУТ Според съда, диаметърът и височината на дърветата зависи най-вече от тяхната възраст и вид, а не от общото им здравословно състояние. По тази причина съдът счита, че по делото няма никакви основания да се наприви извод за липса на безпристрастност на вещото лице и за липса на компетентност да изготви заключението, което е представил и по повод на което беше разпитан.

Съдът напомня на страните, че решението се взема въз основа на всички доказателства. В този смисъл заключението по назначените експертизи нямат нито водещо, нито решаващо значение. Съдът следва да направи изводите си въз основа на всички доказателства, като презумпция за вярност имат официалинте свидетелстващи документи, но не и експертните заключения.

По тази причина, според съда по делото не се налага назначаване на повторна експретиза, която да извърши дендрохронологичетн анализ на обследваните дървета.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на процесуалния представител на ответника за допускане на повторна съдебно-дендрологична експертиза.

 

Г-н И. – Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

С оглед становището на страните за липса на доказателствени искания и на осн. чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Г-н И. - Уважаема госпожо съдия, от името на всички жалбоподатели Ви моля да бъде отменен оспореният административен акт по съображения, които подпобно ще изложа в писмени бележки, които ще представя в определен ми от Вас срок.

Намираме, че в голямата си част, по отношение на по-голямата част от предвидените за отсичане дървета, самото разарешение за отчитане е нищожно, тъй като съвпада с вече постановено решение на Административен съд - Бургас, където е отменено абсолютно идентичен административен акт. По оношение на останалите четири екземпляра намирам, че административният акт страда от множество пороци, вкл. както в хода на самото производство, той е и незаконосъобразен и с оглед на това моля да бъде отменен изцяло обжалвания административен акт, като моля в полза на жалбоподателите да бъдат присъдени направените разноски, които претендираме.

Моля за срок за писмени бележки.

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ С. и В. – Присъединяваме се към казаното от г-н И..

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като наоснователна и недоказана. Моля да постановите решение, с което да потвърдите издаденият и оспорен административен акт. Моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

Моля да ни присъдите разноски по делото.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на жалбоподателят И., в 14-дневен срок от днес, да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 15 дни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.14 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: