ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,05.10.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На пети октомври                                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Георги Дуков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 256 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

         За ИЩЕЦА ЕТ „Джи ен джи – Ж. Ж.”, редовно уведомен, явява се лично управителят Ж. Ж..

 

За ОТВЕТНИКА Държавен фонд „Земеделие”-София, редовно уведомен, представител не се явява.

 

Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Дуков.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ИЩЕЦЪТ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА и ПРИЛАГА към делото административно дело № 10405/2011г. по описа на Административен съд София град.

 

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

ИЩЕЦЪТ: Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

ИЩЕЦЪТ: Поддържам направеният иск за обезщетение за материални вреди в посочения размер и законовата лихва, както и за нематериални, неимуществени вреди, които съставляват вследствие на множество фактори, като започнем с дългогодишна и неравностойна битка с ДФ „Земеделие“ по административно дело 10405, приложено днес на Административен съд София град, където са видни всичките усилия и инстанции, които съм минал, за да отмени съда незаконосъобразен и неправилен отказ на ДФ „Земеделие“ за изплащане на дължимото подпомагане. Настоящият иск е свързан с повторен отказ от ДФ „Земеделие“. След като аз съм преживял цялата тази битка, три години по съдилищата, колко пъти съм ходил по София, рискувал съм живота си по АМ „Тракия“, където през ден стават катастрофи, таил съм една надежда, след като съдебното решение по административно дело № 10405 влиза в сила, че това подпомагане ще ми бъде изплатено и аз ще мога да разполагам с тези пари. Имал съм някакви планове за необозримото бъдеще, които не са осъществени; задлъжнял съм към приятели, от които съм взел пари, защото съм очаквал да получа нещо от фонда; аз отново заставам пред съда и отново си търся правата. Това също мисля, че струва някакви пари, т.е.може да бъде оценено и моля да бъда обезщетен  за това.

Държа да подчертая, че всички тези неприятни преживявания свързани с ДФ „Земеделие“  предполагам, че са влошили здравословното ми състояние, като вдигнах кръвно и други здравословни проблеми, за които съм приложил документи по делото.

От малкия ми опит, който имам с искови молби по ЗОДОВ, аз разбирам, че материята е много трудна за един обикновен човек, който не е юрист като мен, да се аргументира и да докаже, че са налице всички изискуеми предпоставки на чл.1 от ЗОДОВ за обезщетение. Само че при произнасянето си, моля съдът да има предвид, че дефакто са налице както имуществени, така и неимуществени вреди от незаконосъобразния акт на ДФ „Земедебие“, който моля да отмените по надлежен ред.

Искам да изкажа също така личното си съмнение, че някой съд ще осъди ДФ „Земеделие“ за този отменен незаконосъобразен акт. Въпреки това, моля да уважите претенцията ми както за материални, така и за нематериални вреди, за да бъде спазен материалният закон, логиката на правораздаването и житейската логика.

 

 ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба остана изцяло недоказана както по отношение на твърденията за имуществени и неимуществени вреди, така и по отношение конкретното отражение върху психическото състояние на ищеца чрез наличието на пряка и непосредствена връзка между настъпване на някакви вреди във връзка с поведението на ответника по делото, поради което моля да оставите без уважение.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна.

ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: