ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.11.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  тринадесети ноември                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2565 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.К.П.,  редовно уведомен, явява се лично и с процесуален представител адв.К., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК СЕКТОР  ПЪТНА ПОЛИЦИЯ при ОД на МВР БУРГАС, редовно и своевременно призован не се явява и не  изпраща представител.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

Съдът докладва че по делото е постъпило писмо с вх.№ 12055/13.11.2017 година от началник сектор ПП при ОД на МВР Бургас, с което същия заявява във връзка с поисканата от съда писмена справка за съдържанието на разговорите на дежурния деспечер на сектор ПП със С.П. и И.Т., че след направено запитване до сектор „Комуникационно информационни системи“ при ОД на МВР Бургас от там са отговорили, че в архива на МЦМ не са открити разговори за посочения случай. Към писмото е приложено отговор с № 251р-34816/09.11.2017г.

АДВ. К.: Да се приеме представеното доказателства. Оспорваме  истиността.

Съдът като счете, че представените писмени доказателства са относими към предмета на разглеждане

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  и ПРИЛАГА по делото предтставените писмени доказателства.

АДВ.К.: Моля да се приключи събирането на доказателства. Твърдим и с изисканото от нас доказателство щяхме да докажем, че  при диктуване на всичките вероятни комбиниции на букви и цифри е издиктувана от страна сведетеля по делото и вярната комбинация, като същата е проверена от оперативния дежурен по КАТ, който е подал информация, че няма съотвествие на номер и автомобил. Считаме, че това твърдение е ясно доказано и неопровергано.  Напротив, днес същия представя информация,  че запис на тази комуникация липсва, поради което считаме за безспорно доказано и ще обосновем доказаността си на този факт, че отговорно и съвестно и двамата служители са провели издирване на автомобила по всички възможни способи. Считам само за ноторен факта, че тези комуникации биват запазвани, а че не се съхраняват в  съответните служби на МВР е невярно.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.К.: Представям списък на разноските. Моля да уважите жалба като основателна. Налице е нарушение на административно-производствените правила. Жалбата е доказана. Моля за срок за писмени бележки, както и да ни се присъдят съдебно-деловодните разноски.

Съдът определи 5 дневен срок на процесуалния представител на жалбаподателя за представяне на писмени бележки по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: